fbpx

Inicijativa uspostavljanja PGS-a u Bosni i Hercegovini

12.11.2019. na Poljoprivrednom fakultetu Banja Luka i 13.11.2019. godine  gdje je Poljoprivredna škola Banja Luka  bila domaćin događaja gdje je održana prezentacija PGS-a, Participativnog Garantnog Sistema.

PGS je sistem certifikacije organskih proizvođača, koji podrazumjeva aktivno učešće svih zainteresovanih strana i namjenjen je isključivo za lokalno tržište.
Prezentaciji PGS-a je prisustvovalo oko 50 učesnika.

Ovakav sistem, neformalne, cerifikacije se primjenjuje u mnogim zemaljama i priznat je od strane IFOAM – Organics International, krovne međunarodne organizacije za promociju organske proizvodnje, koja djeluje u 127 zemalja svijeta.

Inicijativu uspostavljanja PGS-a u Bosni i Hercegovini provodi MarketMakers, program podržan od strane Švicarske vlade a realizuje ga konzorcij kojeg čine Helvetas Swiss Intercooperation i Kolektiv d.o.o, a ko-fasilitatori su j – Centar za ekonomski i ruralni razvoj – CERD i Nešto Više .

🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓🍒🍅🍆🥦🥬🥒🌶🌽🥕🥔

#PGS #PGSBiH #NestoVise #NeštoViše #CERD #MarketMakers #ŠvicarskaVlada #Helvetas #Swis #Kolektivdoo #Organsko