Uspješne žene – uspješne zajednice!

Danas smo istražili sve bitne segmente jedne nevladine organizacije, njene strukture, upravljanja, razvoja, financiranja, održivosti. Razgovarali smo o izazovima sa kojima se Udruženja susreću, te o ulozi i odgovornosti svih članica da učestvuju u razvoju i izgradnji jedne zdrave, aktivne organizacije koja radi za dobrobit svih članova lokalne zajednice. Razgovarano je i incijativama žena kroz osnivanje socijalnih preduzeća.

Vrijeme je cjeloživotnog učenja, i vrijeme da se liderske vještine razvijaju, da se motiviraju nove članice da se pridruže u nastojanjima razvoja lokalne zajednice.
Upoznali smo se i sa SWOT analizom, pa smo u manjim grupama diskutirali o snagama/slabostima, te prilikama/prijetnjama koje dolaze iz okoline. Te analize će nam omogućiti da razmotrimo neke od naših sljedećih akcija i aktivnosti.

Radionica se organizirala u okviru našeg projekta “Strengthening leadership skills of girls and women in Mostar region through educational workshops and videos, and through promotional campaign” kojeg podržava Canada Fund for Local Initiatives.