fbpx

– DVA NOVA PROJEKTA MAPIRANJA PRISTUPAČNOSTI ŠKOLA ZA OSI

Udruženje građana je pokrenulo realizaciju ideje da mapiramo stepen pristupačnosti svih škola u BiH za pristup osobama sa invaliditetom (OSI) . Do sada smo mapirali 100 osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo uz podršku USAIDa i Fonda otvoreno društvo BiH. Kako bi smo pokrili i ostale dijelove BiH Američka ambasada u BiH je omogućila da mapiramo škole u Mostaru i Banjaluci a Ministarstvo rada i socijalne politike je obezbijedilo sredstva za mapiranjeu ZE-DO kantonu. Pored mapiranja želimo ponuditi stručna i ekonomična rješenja moguće prilagodbe postojećih škola kako bi škole poslate pristupačnije za OSI. Mapa se nalazi na stranici http://zelimznanje.com/map/ i glavni cilj nam je da omogućimo mladim ljudima, djeci, da mogu da se nesmetano školuju kao i njihovi vršnjaci. Želimo omogućiti njima i njihovim roditeljima da na jednostavan i brz način pronađu školu koja odgovara njihovim potrebama. Na ovaj način roditelji i djeca neće morati da posjećuju svaku školu pojedinačno. Škole će na osnovu idejneg arhitektonskog rješenja znati koliko novca će im biti potrebno za prilagodbu. Škole će imati dobru osnovu za traženje sredstava od nadležnih institucija ili donatora a što će u konačnici omogućiti da mlade osobe sa invaliditetom budu školovanije i samostalnije kroz život.

Komentariši