fbpx
IMTD

IMTD Washington DC

IMTD Institute for Multi-Track Diplomacy (IMTD), Washington DC, USA
IMTD je partnerski surađivao sa Nešto Više u toku PeaceTrails Youth Leadership Adventure Programa i Programa Razvijanje agro-biznisa kroz poljoprivredne zadruge, uključujući svoje eksperte iz svijeta peacebuildinga u edukaciju mladih lidera Bosne i Hercegovine. Ambasador John McDonald, utemeljitelj IMTDa, je dugogodišnji prijatelj i mentor osoblja Nešto Više, koji osim redovnog praćenja napretka Udruženja često posjećuje Bosnu i Hercegovinu.
Misija IMTDa je promovirati sistemski pristup izgradnji mira i facilitirati transformaciju duboko ukorijenjenih društvenih konflikata. Institut je utemeljen u Arlingtonu, i ima više od 300 članova u 31 zemlji. IMTD je podržan od strane širokog spektra ključnog osoblja, asistenata i interna. 265 interna iz 56 zemalja svijeta je radilo za Institut.

 

Od momenta kada je IMTD otvorio svoja vrata, artikulirao je svoju misiju i ustanovio set od dvanaest principa svoga djelovanja. Ovi bazni principi su vodilje za IMTD-ove akcije, koji oblikuju aktivnosti i projekte, te osiguravaju standarde po kojima Institut drži sebe odgovornim.

12 PRINCIPA IMTDa:

Princip 1 – Odnos. Izgradnja snažnih međuljudskih i međugrupnih osnosa u društvu je esencijalna za promociju procesa izgradnje mira, uključivanja ljudi u promoviranje civilnog društva i osiguranja uspjeha kroz široki spektar projekata.

Princip 2 – Dugoročna posvećenost. Sa svakim pokrenutim projektom, IMTD preuzima dugoročnu posvećenost ljudima i procesima koji mogu zahtijevati godine da bi doveli do uspjeha. Posvećenost bilo kojem projektu gradi snažnije odnose među organizacijama i ljudima, uspostavljaju partnerstvo i mrežu, te osnažuju učesnike.

Princip 3 – Kulturna sinergija. Cijeniti i poštivati mudrost kultura svih strana i kreativna interakcija održava dugoročne odnose i partnerstva, te osigurava pozitivne rezultate zajedničkih nastojanja.

Princip 4 – Partnerstvo. Uspostavljanje partnerstva i modeliranje kolaborativnih procesa sa lokalnim stranama i sa drugim institucijama je osnova IMTD-ovih operacija.

Princip 5 – Višestruke tehnologije. IMTD je spreman da koristi raznovrsnost primjerenih tehnologija i metoda, koje su neophodne pri susretanju sa jedinstvenim potrebama u svakoj situaciji.

Princip 6 – Facilitacija. IMTD služi kao facilitator, asistirajući stranama da preuzmu odgovornost za sopstvene snove i sudbinu. Treniranje i ohrabrivanje drugih strana da iskorače u projektnim procesima garantiraju kontinuitet ideja i principa koje Institut promovira.

Princip 7 – Osnaživanje. IMTD pokušava osnažiti ljude da postanu aktivni agenti promjene i pozitivne transformacije u svojim društvima.

Princip 8 – Istraživanje akcije. Reflektivna praksa, učenje iz iskustva, i istraživanje su dio svake IMTD-eve akcije, koja promovira akademsko istraživanje, evaluaciju i procjenu, te doprinosi procesima učenja svih uključenih strana.

Princip 9 – Poziv. IMTD se uključuje u projekte isključivo na poziv primatelja, koji mogu biti zemlja, organizacija ili zajednica. Spremnost druge strane da se uključi u procese izgradnje mira ili učenja o rješavanju konflikata uvećava uspješnu implementaciju projekata, doprinosi izgradnji partnerstva i prijateljskih odnosa između organizacije i učesnika.

Princip 10 – Povjerenje. Dugoročni odnosi i partnerstva su nemoguća bez uzajamnog povjerenja i brige unutar sistema.

Princip 11 – Uključenje. Dugoročna posvećenost i partnerstvo obznanjuje da jednom kad se IMTD uključi u sistem, ono postaje jedinstveni dio istog: uključen, brižan i odgovoran partner.

Princip 12 – Transformacija. Transformacija i katalizacija promjena na najdubljem nivou vjerovanja, pretpostavki i vrijednosti, kao i ponašanja i struktura, su glavni ciljevi aktivnosti Instituta.

Komentariši