fbpx
drought

Poljoprivreda

droughtIzgradnja kapaciteta adaptacije na sušu u agro-biznisu (2010 – mart 2012): U partnerstvu sa Centrom za razvoj i podršku Tuzla, projekat je uslužiio najmanje 10'000 farmera iz sjevero-istočne Bosne i Hercegovine koji su dobili mogućnost za primjenu adaptivnih rješenja u borbi protiv suše kroz mjere podrške koje će usvojiti odgovorne državne, entitetske, kantonalne i lokalne institucije. Projekat je kroz treninge i tehničku podršku direktno uključio sedam poljoprivrednih zadruga (menadžerske timove i farmere), te 20 vladinih službenika kako bi se povećali kapaciteti za primjenu inovativnih mjera podrške u borbi protiv suše. U tom cilju, osim procjene stanja na terenu i razvijanja tehničkih rješenja, praktično su testirane inovacije na pet oglednih farmi. Projekat je podržan od strane USAID-a.

Vrijednost projekta: 522 750 KM.

 

Svrha projekta je povećanje kapaciteta poljoprivrednog sektora u oblasti adaptacije na sušu, nastalu kao rezultat klimatskih promjena. Projekt će se fokusirati na specifične probleme vezane za adaptaciju na sušu i osigurati će tehničku asistenciju farmerima koja trenutno nije obezbjeđena od strane institucija vlasti.

Najmanje 10,000 farmera sa područja sjeveroistočne Bosne i Hercegovine će dobiti priliku da primjeni adaptivna rješenja koristeći mogućnosti adaptacije na sušu određenu i prihvaćenu od strane nadležnih entitetskih, kantonalnih i opštinskim ministarstava i odjela.

Projekat će osposobiti farmere da povećaju urod, smanje ukupne proizvodne gubitke i postanu kompetitivniji na lokalnom i regionalnom tržištu. Ovim će se, dalje, unaprijediti efektivnost bosansko-hercegovačkog poljoprivrednog sektora, povećati izvoz, poboljšati ekonomski uslovi u zemlji i približiti će Bosnu i Hercegovinu evropskim standardima zaštite okoline te kreirati osnovu za održivi razvoj. 

Tehnička pomoć u zagovaranju će značajno ojačati kapacitete poljoprivrednih zadruga da nastave sa primjenom naučenih metoda u borbi protiv posljedica klimatskih promjena kroz bolje akcije adaptacije na sušu. Kao rezultat, farmeri iz ovih zadruga će biti osnaženi da zastupaju za buduće subvencije od vladinih institucija i time osigurati dugoročnu održivost svog poslovanja.

Procjena je da značajan broj domaćinstava koje će ovaj projekat uslužiti je vođen od strane žena, koje će dobiti poseban tretman i prioritet u procesu odabira korisnika, kao i tokom svih ostalih projektnih aktivnosti čime će se osnažiti žene kroz njihovo prisustvo i uključenost. Ovim će se, u konačnici, napraviti doprinos socijalno-ekonomskoj reintegraciji žena u lokalne zajednice i njihovom ekonomskom osnaživanju.

Očekivani rezultati projekta:

  • Razvijeni alati za upravljenje adaptacijom na sušu (urađena procjena osjetljivosti sektora voće i povrće na sušu; razvijena inovativna tehnička rješenja u prilagođavanju na sušu; instalirana tehnička rješenja na pet demonstracionih farmi; izrađen trening materijal);
  • Članovi menadžmenta sedam poljoprivrednih zadruga i 200 poljoprivrednih proizvođača koji su najviše pogođeni problemom suše razvili su kapacitete u upravljanju prilagođavanjem na sušu;
  • Četrnaest članova menadžmenta sedam poljoprivrednih zadruga razvili su kapacitete u zagovaranju u svrhu zagovaranja za usvajanje državnih mjera podrške za prilagođavanje na sušu;
  • Najmanje 20 vladinih službenika iz 10 relevantnih ministarstava ili odjeljenja razvili su kapacitete iz oblasti inovativnih mjera podrške u prilagođavanju na sušu;
  • Uspostavljen otvoreni dijalog između menadžmenta poljoprivrednih zadruga i vladinih službenika s ciljem usvajanja mjera podrške u prilagođavanju farmera na sušu.

Komentariši

Facebook