fbpx
crp

CRP

crpCentar za razvoj i podršku (CRP), Tuzla

Partner na projektima: Podrška socio-ekonomskoj reintegraciji preživjelih žrtava mina kroz kreiranje radnih mjesta u zajednicama sa značajnim stepenom manjinskog povratka (2009), ACCORD (2011/12), Razvoj poljoprivrednih zadruga – Izgradnja kapaciteta adaptacije na sušu u agro-biznisu (2011/12), i Tehnička podrška općinama da razviju LEAPe (Local Environmental Action Plans) (2011).

Centar za razvoj i podršku potiče održivi razvoj Bosne i Hercegovine djelovanjem u oblastima zaštite okoliša, ekonomskog razvoja, te demokratizacije i ljudskih prava.

Zaštita okoliša: CRP identifikuje probleme, ukazuje na njihovo postojanje, inicira i sprovodi niz odgovarajućih aktivnosti i mjera koje imaju za cilj sprečavanje ugrožavanja okoliša, ublažavanje i otklanjanje posljedica štetnog djelovanja prema okolišu te vraćanje okoliša u stanje kakvo je bilo prije nastanka štete. U okviru ovog sektora, CRP aktivno djeluje u oblastima energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite voda. CRP takođe pruža edukaciju, savjetovanje i usluge iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora enegije i općenito zaštite okoliša.

Ekonomski razvoj: CRP radi na povećanju konkurentnosti ciljanih grupa kroz promovisanje poduzetništva, poboljšanja njihovih vještina i pristupa resursima i olakšava veza između biznisa i tržišta. CRP se naročito fokusira na poljoprivredni i ruralni razvoj, turizam i razvoj malih i srednjih preduzeća. Također se zalaže za stvaranje neophodnih zakonskih regulativa kao osnovnog uporišta za razvoj privrednog sektora, kao i za veću podršku organizacija i instituacija ovom sektoru.

Demokratizacija i ljudska prava: CRP radi na zaštiti ljudskih prava ugroženih populacija i primjenjuje pristup zasnovan na ljudskim pravima unutar svojih programa. CRP se zalaže za promociju, provođenje i poštivanje demokratije i ljudskih prava u oblasti obrazovanja, zaštite okoliša, zdravstva, u lokalnim zajednicama, posebno u kategoriji socio-ekonomski ugroženih grupa stanovništva BiH.

Komentariši

Facebook