fbpx
ects_big

– Novi projekat: Zaposli se volontiranjem – Volontiraj da bi se zaposlio

Udruženje građana „Nešto Više“ u partnerstvu sa Omladinskim komunikativnim centrom iz Banja Luke (OKC) želi doprinijeti smanjenju nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini jačanjem njihove konkurentnosti na tržištu rada zastupanjem za donošenje i poboljšanje zakona u BiH u vezi sa prepoznavanjem volonterskog rada.

Ovim projektom će se kampanjama, medijskim akcijama, lobiranjem, mobilisanjem mladih uticati na implementaciju Zakona o volontiranju RS i Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (RS), te usvajanje Zakona o volontiranju Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) kao i pokretanje procesa za donošenje izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju FBiH. Logika intervencije je osigurati zakonski osnov za volonterski rad u cijeloj BiH, te obezbijediti provođenje tog zakonskog okvira uključivanjem organizovanog volonterskog rada na tri BiH univerziteta kao modela sticanja praktičnih znanja i vještina u skladu sa zahtjevima tržišta rada.

Osnovna namjena ovog projekta je obezbjediti uslove, u zakonskom i operativnom smislu, za sticanje praktičnih znanja i vještina studenata u BiH putem organizovanog volonterskog rada kako bi se unaprijedila njihova kompetentnost tražena na tržištu rada. Na ovaj način bi se istovremeno institucionalno podsticao i obezbjeđivao socijalni kapital koje volontiranje sa sobom nosi – građanski aktivizam, socijalna kohezija i izgradnja pozitivnih vrijednosti društva.

Implementacija projekta je počela u maju 2010, a projekat traje 18 mjeseci.

Projekat je podržan od strane CCI (Centri Civilnih Inicijativa).

Komentariši

Facebook