youth_fair

Sajam omladinskih organizacija BiH

Sajam omladinskih organizacija (2000 i 2001): Godišnji forum za prezentacije  programa omladinskih organizacija u zemlji. Tokom implementacije, 123 ogranizacije su prezentovale svoje aktivnosti BiH javnosti. Sajam je 2000. godine podržan od strane Organizacije za sigurnost i kooperaciju u Evropi (OSCE), a 2001. godine od strane Schuler Helfen Leben (SHL) i Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (SOROS). Vrijednost projekta 210 000 KM.


conference

Konferencija za izgradnju dijaloga

Konferencija za građenje dijaloga i obostrane saradnje između univerziteta u Federaciji BiH i Republici Srpskoj (1999). Projekat Konferencije je podržan od strane Kanadske ambasade. Vrijednost projekta 20 000 KM.


education

Edukativni programi mreže

Edukativni programi za mlade (1998–1999): Seminari, treninzi, ljetni kampovi, akademske razmjene sa studentima iz Evrope i SADa u saradnji sa članicama Mreže Nešto Više i internacionalnim omladinskim organizacijama. Programi i aktivnosti su podržani od strane Vijeća mladih Barcelone. Vrijednost programa 100 000 KM.


youth

Mreža omladinskih organizacija

Osnivanje Mreže omladinskih organizacija u Bosni i Hercegovini (1997): Od strane Vijeća Evrope smo nagrađeni sa “Prize of Europe” za najbolji projekat u borbi protiv ksenofobije u 1997 godini. Mreža je kroz zajedničke aktivnosti okupljala više od 50 omladinskih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine. Vrijednost projekta 50 000 KM.


Swiss_Logo

Švicarska Agencija za Razvoj i Kooperaciju

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) podržava projekat Zapošljavanje mladih u ruralnim područjima, koje osoblje Nešto Više implementira u partnerstvu sa GOPA mbH, u okviru Youth Employment Programa (YEP). SDC je također dijelom podržao trodnevne radionice koje su američki profesori Dr. Gazich i Dr. Marsnik održali za 60 lidera iz sektora biznisa, NVOa, i vladinih institucija i agencija u Banja Luci i Mostaru 2010 na teme: Ljudska strana organizacije i Kreativnost, inovacije i poduzetničko razmišljanje. 


logo_snv1

Holandska Razvojna Agencija

Holandska Razvojna Organizacija (Nederlands Development Organization, SNV) podržala je projekat Lokalizacija EU, koju Nešto Više implementira u dvanaest općina centralne zone Bosne i Hercegovine.


logo1

Centri Civilnih Inicijativa

Centri Civilnih Inicijativa (CCI) podržava projekat Zaposli se volontiranjem – Volontiraj da bi se zaposlio, kojeg Nešto Više implementira sa Omladinskim Komunikativnim Centrom, partnerom iz Banja Luke.


usaid_logo_new1

USAID

USAID podržava naš projekat Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini. U toku realizacije programa Razvoj agro biznisa kroz poljoprivredne zadruge, osoblje Nešto Više je kvalitetno surađivalo sa osobljem na USAID LAMP projektu. USAID je također podržavao projekat Razvoj kapaciteta adaptacije na sušu u agro biznisu, kojeg je Nešto Više implementiralo sa Centrom za razvoj i podršku, partnerom iz Tuzle.


EC

Evropska Komisija

Evropska Komisija je podržala osnivanje Nešto Više 1997. godine, kao Mreže omladinskih organizacija. Sam projekat osnivanja Mreže je dobio nagradu “Prize of Europe” kao najbolji projekat godine u borbi protiv ksenofobije. Evropska Komisija trenutno podržava projekat ACCORD: Razvoj poljoprivrednih zadruga, kojeg Nešto Više implementira sa Centrom za razvoj i podršku, partnerom iz Tuzle.


No Image

The Whalen Family Foundation

The Whalen Family Foundation, Oakland, California (USA) je dugogodišnji donator Udruženja građana Nešto Više. Predsjednik Fondacije gospodin Daniel Whalen, te Program menadžer gospođa Carol Yamasaki i Menadžer Fondacije gospođa Christina Fesler su također i dugogodišnji mentori osoblju Nešto Više. Fondacija je podržavala i još uvijek podržava niz programa i projekata Nešto Više implementiranih u Bosni i Hercegovini: PeaceTrails Youth Leadership Adventure Program, Program Stipendiranja, Osnivanje BH mreže davatelja organa, Projekat razvoja lokalnih zajednica, Razvoj agro biznisa kroz poljoprivredne zadruge, Centar za razvoj karijere, PeaceTrails u službi BiH, Biznis program za PTYLAP diplomce, Samoodrživa zadruga, Trening programi sa američkim profesorima sa CSBSJU iz…


Teslic

– Trening za Udruženje distrofičara Teslić, 12-13.10.2010.

Udruženje građana Nešto Više je nastavilo suradnju sa Udruženjem distrofičara Teslić. Sanja Đermanović je za članove Udruženja održala dvodnevni trening na teme: Liderstvo – Sljedbeništvo; Javno zagovaranje – Lobiranje; Pregovaranje i pregovaračke vještine.  Drought

– Novi projekat: Izgradnja kapaciteta adaptacije na sušu u agro-biznisu

U partnerstvu sa Centrom za razvoj i podršku Tuzla, projekat će uslužiti najmanje 10'000 farmera iz sjevero-istočne Bosne i Hercegovine koji će dobiti mogućnost za primjenu adaptivnih rješenja u borbi protiv suše kroz mjere podrške koje će usvojiti odgovorne državne, entitetske, kantonalne i lokalne institucije.


peas

– Novi projekat: ACCORD, Razvoj poljoprivrednih zadruga

U partnerstvu sa Centrom za razvoj i podršku Tuzla, Udruženje građana “Nešto Više” će se fokusirati na interni razvoj sedam poljoprivrednih zadruga i njihovih poljoprivrednih proizvođača u cilju povećanja konkurentnosti na lokalnom i regionalnom tržištu.


cherry

– Novi projekat: Zapošljavanje mladih u ruralnim sredinama

Udruženje građana “Nešto Više” će u parnerstvu sa GOPA mbH – Youth Employment Program (YEP) osigurati zaposlenje za tri mlade osobe starosne dobi od 18 do 30 godina kao kao i povremeno zapošljavanje za minimalno 20 dodatnih osoba iste starosne kategorije na području tri ruralne zajednice u Bosni i Hercegovini.


No Image

– Dokumentarni Film o Nesto Vise i PeaceTrails programu

{vimeo}12484594{/vimeo} Osoblje Udruženja građana “Nešto Više” snimilo je video materijal sa dijelom učesnika, osoblja i donatora PeaceTrails Youth Leadership Adventure Programa (1999-2003), te PeaceTrails Programa Stipendiranja (2002-traje). Oni govore o svojim iskustvima, uspomenama, te o tome kako su ovi programi utjecali na njihove živote.


ects_big

– Novi projekat: Zaposli se volontiranjem – Volontiraj da bi se zaposlio

Udruženje građana „Nešto Više“ u partnerstvu sa Omladinskim komunikativnim centrom iz Banja Luke (OKC) želi doprinijeti smanjenju nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini jačanjem njihove konkurentnosti na tržištu rada zastupanjem za donošenje i poboljšanje zakona u BiH u vezi sa prepoznavanjem volonterskog rada.


vanja

Vanja Sudar

Vanja Sudar Menadžer programa za mlade Mostar Mobitel: +387 66 711 274 Tel/Fax: +387 36 347 296 Obrazovanje: Diplomirala sociologiju  i mirovne/konflikt studije na Univerzitetu Saint John's/Saint Benedict Koledžu Radno iskustvo: Direktorica Udruženja „Nešto Više“ (2006-2007), Direktorica programa „Razvijanje agro-bussinesa kroz poljoprivredne zadruge“ (2003-2006), Tener u PeaceTrails Youth Leadership Adventure Program (2002-2003), Operator na bazi podataka u HVM projektu – World Vision International (2000-2002), Animatorica Centra za mladež „Srcem“ Mostar (1998-2000). Interesi: peacebuilding, međureligijski dijalog, rad sa djecom i mladima, književnost, putovanja, druženje i muzika.


adem

Adem Lisičić

Adem Lisičić Projekt menadžer Sarajevo Mobitel: +387 66 711 276 Tel: +387 33 788 740 Fax: +387 33 788 741   Obrazovanje: Diplomirao grafički dizajn i filmsku produkciju  na Univerzitetu Saint John's/Saint Benedict Koledžu, SAD u saradnji sa Bunkyo Gakuin Univerzitetom, Japan. Radno iskustvo: Koordinator  na projektu „Centar za Razvoj Karijere“ (2007 – 2009), Video tehničar medija servisa  na Univerzitetu „Saint John's“ (2003-2007), Trener liderskih vještina na  „PeaceTrails Youth Leadership Program“ (2002-2003), Direktor „UG  Centar  za Bolje sutra“ Banovići (2001-2003),  Trener na projektu „Prava Djeteta“ Save the Children, Banovići (2000 – 2001), Grafički dizajner „Štamparija Europrint“ Banovići (1998 -2001) Interesi: ljudi,…


dusko

Duško Cvjetinović

Duško Cvjetinović Sekretar Udruženja/Direktor finansija i administracije Istočno Sarajevo Mobitel: +387 65 971 273 Tel: +387 33 788 740 Fax: +387 33 788 741 Obrazovanje: Diplomirani inžinjer elektrotehnike (Tehnički fakultet Čačak, Republika Srbija) Radno iskustvo: Mreža za ruralni razvoj u BiH (sep 2016 – traje) – Predsjednik; Udruženje građana ”Nešto Više” (2003-traje): Izvršni direktor (2007-2009), Rukovodilac tima za organizacioni razvoj (2004-2007), koordinator na projektima (2003-2004); OU Sunshine Bratunac (2000-2004) – Potpredsjednik; SZR Drvotrend Srebrenica (2000-2003) – Direktor, proizvodnja namještaja; Empro doo Bratunac (1996-1998) – proizvodnja elektro mašinskih konstrukcija i elektro ormara. Interesi: Obrazovanje (preduzetništvo, obrazovanje odraslih), ekonomski razvoj (razvoj MSP,…