mladi

( Poziv 1) POZIV MLADIM OSOBAMA SA ZAVRŠENIM FAKULTETOM ZA PRIJAVU NA STRUČNU PRAKSU (INTERNSHIP) U PREDUZEĆIMA PO VLASTITOM IZBORU

UGNV u okviru POZIVA 1 poziva nezaposlene mlade osobe sa završenim fakultetom sa područja cijele Bosne i Hercegovine da se prijave za sticanje dvomjesečnog radnog iskustva. Cilj ove aktivnosti je omogućiti nezaposlenim diplomantima sticanje dvomjesečnog radnog iskustva. Sve prijavljene osobe koje budu izabrane – ukupno njih 30 imati će priliku da u periodu od osam sedmica steknu radno iskustvo, radeći u firmama čija je djelatnost u skladu sa njihovom diplomom. Poziv je namijenjen nezaposlenim diplomantima različitih studijskih usmjerenja uz napomenu da će prednosti imati aplikanti koji žive u manjim, ruralnim mjestima. Svi izabrani aplikanti dobit će naknadu za svoj angažman…