JAVNI POZIV za dodjelu stipendije studentima/studentkinjama sa svih fakulteta, privatnih i državnih

Udruženje građana “NEŠTO VIŠE”, u okviru Programa stipendiranja Sanja Đermanović Bundalo, raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu stipendije studentima/studentkinjama sa svih fakulteta, privatnih i državnih

Program će biti usmjeren na stipendiranje redovnih studenata/studentkinja, bez obzira na starosnu dob, iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, biologije i ostalih smjerova koji se fokusiraju na zaštitu okoliša i očuvanje prirodnih resursa.

Ukupan iznos godišnje stipendije je 3.600,00 KM koji će biti isplaćeni u 9 rata u skladu sa školskom godinom 2023/2024.

Pravo učešća imaju: svi državljani/državljanke Bosne i Hercegovine koji će u školskoj/akademskoj 2023/2024. godini upisati prvu godinu redovnog studija.

Način prijave:

Zainteresovane osobe  mogu izvršiti prijavu putem linka:  https://forms.gle/Dhu1RWP22Lo5BMV9A

Ukoliko uđete u uži krug, biće potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Biografija
 • Pismo/a preporuke
 • Dokaze o volonterskom i/ili radnom angažmanu (ukoliko je primjenjivo).
 • Certifikate/potvrde o završenim edukacijama, kursevima i/ili obukama (ukoliko je primjenjivo)

Kriteriji za dodjelu stipendije: 

 • Djelovanje u zajednici i na fakultetu i/ili učešće u društveno korisnim aktivnostima u okviru slobodnog vremena.
 • Motivacija za prijavu u Program stipendiranja Sanja Đermanović Bundalo.
 • Nagrade i priznanja.

Od izabranog stipendiste/stupendistkinje se očekuje da će volontirati minimalno četiri sata sedmično u organizaciji civilnog društva po vlastitom izboru.

Rok za prijavu: 21. septembar 2023. do 23:59h 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-maila: info@nestovise.org

PUBLIC CALL for awarding scholarships to students from all faculties, private and state

Citizens’ Association “NEŠTO VIŠE”, as part of the Sanja Đermanović Bundalo Scholarship Program, announces

A PUBLIC CALL

For scholarships to students from all faculties, private and state

The program will be aimed at providing scholarships to regular students, regardless of age, from the field ecology and environmental protection, biology and other courses that focus on environmental protection and conservation of natural resources.

The total amount of the annual scholarship is 3,600.00 KM, which will be paid in 9 installments in accordance with the school year 2023/2024.

The right to participate is available to: all citizens of Bosnia and Herzegovina who, in the school/academic year 2023/2024. enroll in the first year of regular studies.

How to apply: Interested persons can apply via the link: https://forms.gle/Dhu1RWP22Lo5BMV9A

If you are shortlisted, you will need to submit the following documentation:

 • Curriculum vitae
 • Letter of recommendation
 • Evidence of volunteer and/or work engagement (if applicable) .
 • Certificates/certificates of completed educations, courses and/or trainings (if applicable)

Scholarship award criteria:

 • Activities in the community and at the university and/or participation in socially beneficial activities in free time.
 • Motivation for applying to the Sanja Đermanović Bundalo Scholarship Program.
 • Prizes and awards.

The selected scholarship recipient is expected to volunteer for a minimum of four hours per week in a civil society organization of their choice.

Application deadline: September 21, 2023 until 11:59 p.m.

Incomplete and untimely applications will not be considered.

For any additional information, you can contact us via e-mail: info@nestovise.org