JAVNI POZIV za dodjelu stipendije studentima/studentkinjama sa svih fakulteta, privatnih i državnih

Udruženje građana “NEŠTO VIŠE”, u okviru Programa stipendiranja Sanja Đermanović Bundalo, raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu stipendije studentima/studentkinjama sa svih fakulteta, privatnih i državnih

Program će biti usmjeren na stipendiranje redovnih studenata/studentkinja, bez obzira na starosnu dob, iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, biologije i ostalih smjerova koji se fokusiraju na zaštitu okoliša i očuvanje prirodnih resursa.

Ukupan iznos godišnje stipendije je 3.600,00 KM koji će biti isplaćeni u 9 rata u skladu sa školskom godinom 2023/2024.

Pravo učešća imaju: svi državljani/državljanke Bosne i Hercegovine koji će u školskoj/akademskoj 2023/2024. godini upisati prvu godinu redovnog studija. 

Način prijave:

Zainteresovane osobe  mogu izvršiti prijavu putem linka:  https://forms.gle/Dhu1RWP22Lo5BMV9A

Ukoliko uđete u uži krug, biće potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Biografija
  • Pismo/a preporuke
  • Dokaze o volonterskom i/ili radnom angažmanu (ukoliko je primjenjivo).
  • Certifikate/potvrde o završenim edukacijama, kursevima i/ili obukama (ukoliko je primjenjivo)

Kriteriji za dodjelu stipendije: 

  • Djelovanje u zajednici i na fakultetu i/ili učešće u društveno korisnim aktivnostima u okviru slobodnog vremena.
  • Motivacija za prijavu u Program stipendiranja Sanja Đermanović Bundalo.
  • Nagrade i priznanja.

Od izabranog stipendiste/stupendistkinje se očekuje da će volontirati minimalno četiri sata sedmično u organizaciji civilnog društva po vlastitom izboru.

Rok za prijavu: 21. septembar 2023. do 23:59h 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-maila: info@nestovise.org