Radimo na četiri Javne rasprave o Nacrtu Strategije za mlade Hercegovačko-neretvanske županije/kantona

Kroz projekat ,,Program zadržavanja mladih u BiH – Opšta Mobilizacija” 🇪🇺, PRONI Centar za omladinski razvoj i Udruženje građana Nešto Više podržavaju realizaciju četiri Javne rasprave o Nacrtu Strategije za mlade Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.
📍 Prva je održana juče u Konjicu, u toku je javna rasprava u Čapljini, a slijedi ih još na kojima možete dati mišljenje i prijedloge na osnovu kojih bi Nacrt Strategije za mlade bio sveobuhvatan, a sistemske mjere za poboljšanje statusa mladih u #HNK osigurane.
👉 Saznajte na kojim javnim raspravama i kada možete uzeti aktivno učešće na  https://www.vlada-hnz-k.ba/bs/poziv-na-javnu-raspravu-o-nacrtu-strategije-za-mlade-0
Projekat ,,Program zadržavanja mladih u BiH – Opšta mobilizacija” sprovodi Udruženje građana Nešto Više u saradnji sa PRONI Centrom za omladinski razvoj, a finansira Evropska unija 🇪🇺 (Evropska unija u Bosni i Hercegovini, EuResurs).
#nestovise #proniyouth #eubih #opstamobilizacija Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK