Rezultati Javnog poziva za podnošenje prijedloga projekata na području lokalnih zajednica: Bosanska Krupa, Busovača, Derventa, Goražde, Ilidža, Kalesija, Kalinovik, Jajce, Laktaši, Mostar, Nevesinje, Kostajnica, Novo Sarajevo, Prijedor, Prnjavor, Šamac, Tešanj, Teslić, Tuzla i Vlasenica

Na osnovu izvršene komisijske analize i ocjene pristiglih projektnih prijedloga koji se odnose na prevenciju, sprečavanje i borbu protiv nasilja nad djevojkama i ženama, naročito onima iz ranjivih i marginaliziranih grupa (osobe sa invaliditetom, osobe iz ruralnih područja, pripadnice manjinskih zajednica sa posebnim fokusom na romsku populaciju i sl.) i koji su u skladu sa Gender akcijskim planom Bosne i Hercegovine i drugim pozitivnim praksama, sljedeći projekti su odbrani za finansiranje (abecednim redom):

 

RB Organizacija Naziv projekta Lokacija
1 Ekološko udruženje “Kalina” Kalinovik ŠTIT Kalinovik
2 Fondacija Muharem Berbić, Novo Sarajevo ĆILIM U SRCU – Program i promocija ekonomskog oznaživanja žena i njihovog rada na kreiranju rukotvorina koje promovišu BIH kulturno-historijsko naslijeđe Novo Sarajevo i Goražde
3 Omladinski fudbalski klub “Sloboda” Tuzla Poštovanje u sportu, poštovanje u životu Tuzla
4 Omladinski klub Teslić, Teslić „Snažna – JA“ Teslić
5 Organizacija Glas žene, Bihać Kažem NE nasilju na osnovu spola Bosanska Krupa
6 Rukometni klub Bosna Tešanj “Osnažavanje djevojčica i djevojaka kroz rukomet“ Tešanj
7 Udruga povratnika i dijaspore Hrvata općine Šamac “Nostalgija”. Šamac “Jači ženski aktivizam u prevenciji, borbi protiv nasilja i kršenja prava” Šamac
8 Udruženje „Novi put“, Mostar Reci NE! nasilju nad ženama Mostar
9 Udruženje Centar za društveni aktivizam i prosperitet, Goražde Pomoć majci znači pomoć cijeloj porodici Goražde
10 Udruženje civilnih žrtava rata općine Tešanj, Tešanj Informisanjem do prevencije nasilja nad djevojkama i ženama koje su civilne žrtve rata i osobe s invaliditetom Tešanj
11 Udruženje građana Princip, Busovača ŽENE BUSOVAČE, RAME UZ RAME Busovača
12 Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim
potrebama i invalidnih osoba SUNCE Derventa
Društveno ekonomsko osnaživanježena, majki djece s poteškoćama u razvoju iz ruralnih područja Dervente Derventa
13 Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama “Neven”, Prijedor Nismo djeca Prijedor
14 Udruženje za razvoj i edukaciju “Dignitet” Mostar Usudi se! Pokreni se! Mostar
15 Udruženje za razvoj obrazovanja, nauke i inovacija, Novo Sarajevo Gender Lives Matter Novo Sarajevo
16 Udruženje žena “Derventa”, Derventa Prevencija i senzibilizacija javnosti o rodno zasnovanom nasilju Derventa
17 Udruženje žena Podrinja Vlasenica, Vlasenica Jačanje uloge žena u borbi potiv rodno zasnovanog nasilja na području opštine Vlasenica Vlasenica
18 Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost Grada Tuzla, Tuzla Za život bez nasilja Tuzla
19 UG „Centar za djecu, mlade i porodicu“ Laktaši  – CDMPL „Počni od sebe“ Laktaši
20 Žena BIH, Mostar Znanje je moc: Edukacijom protiv rodno-zasnovanog nasilja Mostar

Zahvaljujemo se svim udruženjima i organizacijama koji su aplicirali na ovaj Javni poziv na zainteresovanosti i trudu uloženom prilikom pripremanja projektnih prijedloga.

 

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta “Razvoj programa obuke za članove/članice opštinskih/gradskih komisija za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini“ (2021-2022) koji finansira Evropska Unija, a implementiraju ga Udruženje građana Nešto Više i Amica Educa u saradnji sa Gender Centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centar Vlade RS.

#Gender #EU #UGNV #NeštoViše #EUuBiH #Ravnopravnost #amicaeduca #gcfbih #gcrs

 

Čestitamo!