Prezentujemo rezultate istraživanja u okviru „Programa zadržavanja mladih u BiH – Opšta mobilizacija“

Znate li da je broj studenata u BiH spao sa 102,232 studenta na 78,343 studenta, a sredstva izdvojena za visoko obrazovanje ostala ista ili se povećala? 🤔

U studiji Troškovi visokog obrazovanja u BiH prezentujemo rezultate istraživanja u okviru „Programa zadržavanja mladih u BiH – Opšta mobilizacija“, koji implementira Udruženja građana Nešto Više u saradnji sa PRONI Centrom za omladinski razvoj, a finansira Evropska Unija. 👇

Čitavu studiju preuzmite na ovom linku:

https://nestovise.org/wp-content/uploads/2022/03/Studija_Troškovi_visokog_obrazovanja_u_BiH.pdf

https://nestovise.org/wp-content/uploads/2022/03/Study_Costs_of_higher_education_in_BiH.pdf

https://nestovise.org/wp-content/uploads/2022/03/Studija_Ponuda_i_tražnja_za_stručnim_osobljem.pdf

https://nestovise.org/wp-content/uploads/2022/03/Study_Demand_and_supply_for_professional_staff.pdf

📘Izvještaj: Međunarodna Ekspertska Konferencija za mlade

Međunarodna ekspertska konferencija za mlade na teme obrazovanja i zapošljavanja mladih, održana je u Banja Luci u periodu od 14.–17.12.2021. godine.

Konferencija je realizovana u okviru projekta ,,Program zadržavanja mladih u BiH – Opšta mobilizacija” koji u partnerstvu sprovode Udruženje građana Nešto Više i PRONI Centar za omladinski razvoj uz finansijsku podršku Evropske unije. 🇪🇺

Detaljan izvještaj sa preporukama je dostupan na BHS i engleskom jeziku, a možete mu pristupiti putem ovog linka: 

https://nestovise.org/wp-content/uploads/2022/03/Minutes-from-the-conference.pdf

https://nestovise.org/wp-content/uploads/2022/03/Zapisnik-sa-konferencije.pdf