fbpx

Mapiranje javnih objekata radi utvrđivanja stepena pristupačnosti za osobe sa invaliditetom

Udruženje građana „Nešto Više“, Sarajevo,  za potrebe projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“, traži pružatelja usluge  za mapiranje javnih objekata radi utvrđivanja stepena pristupačnosti za osobe sa invaliditetom.

Cilj projekta „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ je osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini kako bi postigli veći nivo njihove uključenosti u proces Evropskih integracija,  fokusirajući se na povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom.

U okviru projekta biti će izvršeno mapiranje 102 objekta osnovnih i srednjih škola, kao i javnih objekata.  Ovaj projektni zadatak se odnosi na utvrđivanje stepena pristupačnosti za osobe sa invaliditetom za 8 osnovnih i srednjih škola u  Trebinju, 12 škola u Tuzlanskom kantonu i 4 institucije u Trebinju, 10 osnovnih i srednjih škola u Opštini Teslić i 12 škola i institucija koje se nalaze u gradovima u kojima se realizuje projekat.

Realizacijom ovog zadataka će biti omogućeno osobama sa invaliditeton i njihovim porodicama u ovim opštinama da mogu lakše izabrati moguće mjesto obrazovanja. Sve škole i institucije koje budu mapirane dobit će, na osnovu prikupljenih podataka,  moguće rješenje pristupačnosti i/ili prijedloge kako je unaprijediti.

Glavni rezultati koji se očekuju od pružaoca usluge:

2.3.1. Upoznati se sa projektom, ciljevima i očekivanim rezultatima;

2.3.2. Utvrđivanje stepena pristupačnosti za osobe sa invaliditetom za 8 škola u  Trebijnu,  12 škola u Tuzlanskom kantonu, 10 škola u Opštini Teslić, 4 institucije u Trebinju i 12 škola i institucija u drugim gradovim u kojima se realizuje projekat;

2.3.3 Unošenje prikupljenih podataka na web portal zelimznanje.com;

2.3.4 Izrada prijedloga rješenja unapređenja pristupačnosti za „snimljene“ objekte.

Elementi mapiranja objekata (opis posla):

 Prijedlog mapiranja objekata treba da uključi sljedeće:

2.4.1. Posjeta izabranim objektima (kontaktiranje škola prije posjete);

2.4.2. Utvrđivanje trenutnog stanja (pristupačnost za osobe sa invaliditetom, parking, toalet, brajeve oznake i svi drugi elementi prema već definisanoj prikupljačkoj matrici);

2.4.3. Izrada prijedloga unapređenja za svaki objekat, 3D modela po potrebi, neophodno posjedovanje i poznavanje računarskih programa koji ovo omogućavaju;

2.4.4. Postavljanje prikupljenih podataka na web portal;

2.4.5. Izrada finalnog izvještaja.

 Primjena:

Pružalac usluge će pripremiti rješenja unapređenja pristupačnosti svih objekata

Naručilac zadržava pravo da bilo koji od navedenih materijala koristi kao svoje vlasništvo i javno dobro.

Angažman će se trajati unutar vremenskog perioda mart-decembar 2021. godine.

Pružalac usluge će tokom obavljanja usluga održavati redovnu komunikaciju sa Projekt menadžerom.

Rok za podnošenje prijava za angažovanje pružaoca usluga mapiranja je 7 dana nakon datuma objavljivanja poziva za podnošenje ponuda odnosno do 23.02.2021. godine

Vaša prijava mora sadržavati Referentni broj ponude EU CDEC/21-004;

kompletan ToR pogledajte ovdje

Trajanje projekta: 01.11.2018.-31.10.2021.

Sprovođenje projekta: Organizacija “UDAS” provodi projekat u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana ”Nešto Više” Sarajevo. Projekat finansira Evropska unija.

The Project “Communities of Different, but Equal Citizens is funded by the European Union. The content of this document are the sole responsibility of and do not necessarily reflect the views of the European Union’;

Projekat “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ je finansiran od strane Evropske unije. Za sadržaj ovog dokumenta je odgovoran  autor teksta i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Facebook