Praktična obuka na projektu Prvo praktično radno iskustvo za žene sa završenim fakultetom

Velida Durić i Milica Marković su samo dvije od 38 mladih djevojaka/žena koje  posljadnjih par mjesci  imaju priliku da rade na konkretnim radnim zadacima i steknu svoje prvo radno iskustvo. Velidi i Milici je praksa omogućena kroz projekat podržan od strane  🇺🇸United States Embassy to Bosnia and Herzegovina u okviru programa “Osnaživanje žena”.
 
Udruženje građana “Nešto Više” i ove godine pruža veoma važnu priliku mladim ženama da kroz projekat “Prvo praktično radno iskustvo za žene sa završenim fakultetom” lakše i brže pronađu posao i započnu svoju poslovnu karijeru.
Bravo djevojke!
 
Hvala Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini,
Hvala poslodavcima koji je omogućavaju praksunašim praktikanticama.