fbpx

Novi projekat “Unapređenje zagovaračkih vještina OSI i održivog djelovanja organizacija osoba sa invaliditetom„

Udruženje građana „Nešto Više“ počinje sa realizacijom novog  projekta pod nazivom “Unapređenje zagovaračkih vještina OSI  i održivog djelovanja organizacija osoba sa invaliditetom„.  Aktivnosti na kojima ćemo raditi su izrada analize trenutnog stanja ljudskih resursa i online prisutnosti organizacija osoba sa invaliditetom, unapređenu zagovaračkih vještina, na povećanju online prisutnosti na našem i engleskom jeziku i korištenje alata za promociju i umrežavanje.

Projekat je vrijednosti 11.614 KM a podržan je od strane Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike

Facebook