fbpx

Novi projekat – “Praktično radno iskustvo za nezaposlene mlade osobe sa završenim fakultetom i mlade osobe za invaliditetom”

Udruženje građana “Nešto Više” (UGNV) počinje sa implementacijom novog projekta  “Praktično radno iskustvo za nezaposlene mlade osobe sa završenim fakultetom i mlade osobe za invaliditetom” koji je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini u okviru Fonda za ekonomsku podršku.

Cilj projekta je ojačati i ažurirati stečeno teoretsko znanje mladih osoba  i osoba sa invaliditetom (od 18 do 30 godina starosti) bez prethodnog radnog iskustva, u struci za koju su stekli zvanje, kroz praktično radno iskustvo u cilju povećanja njihove zapošljivosti i ojačavanja njiihove pozicije na tržištu rada.

U narednim danima ćemo objaviti poziv za 48 osoba koje će dobiti priliku da steknu ili unaprijede određene vještine vezane za pripremu za intervju, te da za rad u trajanju od 2 mjeseca u nekoj od kompanija u BiH steknu praktično iskustvo ali i da dobiju naknadu za svoj angažman  u ukupnom iznosu od 740 KM uz plaćene poreze na ugovor o djelu koji će biti sklopljen sa njima.

Vrijednost projekta je 35.900 US dolara a finansiran je od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini i jednim dijelom od UG “Nešto Više”.