– ODRŽAN OKRUGLI STOL: “PRISTUPAČNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA MLADE SA INVALIDITETOM U KANTONU SA

28.aprila 2017. godine  u hotelu Grand Uduženje građana „ Nešto Više“ je u okviru projekta „Hoćemo i mi u školu!“ organizovalo okrugli stol “Pristupačnost osnovnih i srednjih škola za mlade sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo“. Predstavnici Udruženja, Jelena Backović (Koordinator projekta) i Adem Lisičić (Projekt Menadžer u Udruženju) su predstavili rezultate projekta. Predstavljena je online mapa škola u Kantonu Sarajevo koja ima za svrhu da olakša potragu za adekvatno prilagođenim školama za osobe sa invaliditetom. Pored toga predstavljeni su i statistički podaci o stepenu prilagođenosti, te idejna rješenja i troškovnici za prilagodbu kako bi škole prostale pristupačnije za djeci i mlade s invaliditetom. U proteklih osam mjeseci posjetili smo više od 100 osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo. Na okruglom stolu su predstavljena i zakonska rješenja koja štite pravo na obrazovanje bez prepreka. Prezenteri su bili Amira Krehić (Šefica odjela za praćenje prava osoba sa invaliditetom) Ured institucije Ombudsmena i Almina Ćibo (viša stručna saradnica za obrazovanje) Ministarstvo civilnih poslova BiH. Direktor Gimnazije Dobrinja Enver Ahmetspahić je predstavio i primjer dobro prilagođene škole. Okuglom stolu su prisustvali predstavnici i drugih institucija, organizacija OSI i škola.
Projekt „ Hoćemo i mi u školu!“ se realizira uz podršku programa “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”, USAID i Fond otvoreno društvo BiH

Zahvaljujemo se svima koji su dana došli i dali svoj doprinos.

Please follow and like us:

Be the first to comment on "– ODRŽAN OKRUGLI STOL: “PRISTUPAČNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA MLADE SA INVALIDITETOM U KANTONU SA"

Leave a comment