fbpx
business_plan

– Trening o osnovama poslovog planiranja i pripremi poslovnog plana

Ispred UG Nešto Više, Duško Cvjetinović je održao trodnevni trening o osnovama poslovog planiranja i pripremi poslovnog plana za potrebe osoblja i članova Udruženja distrofičara Teslić, a koji je održan je od 23. do 25.08.2010. godine, u prostorijama Udruženja distrofičara u Tesliću.

Učesnici treninga su koristili dva seta materijala: priručnik za izradu biznis plana i radnu svesku koju su popunjavali tokom treninga, kako su obrađivane pojedine tematske cjeline. Radna sveska je napravljena tako da su po završetku treninga učesnici imali prve nacrte svojih biznis planova, sa tabelama koje pokazuju finansijske tokove.

Trening je prošao u skladu sa planiranom satnicom i obrađene su, hronološki, sljedeće cjeline:

 • Upoznavanje učesnika, upoznavanje sa temom i dinamikom treninga;
 • Biznis plan – sadržaj i namjena;
 • Definisanje i analiza poslovne ideje;
 • Opis proizvoda/usluge, karakteristike privredne grane;
 • Plan prodaje – tržište i konkurencija;
 • SWOT analiza;
 • Tehničko-tehnološki aspekti;
 • Organizaciona struktura, menadžment i osoblje;
 • Lokacija;
 • Marketing proizvoda/usluga;
 • Procjena rizika;
 • Dinamički/terminski plan;
 • Dodaci poslovnom planu i finansijski proračuni;
 • Plan prodaje;
 • Troškovi marketinga;
 • Oprema i troškovi;
 • Troškovi osoblja;
 • Troškovi repromaterijala/sirovina;
 • Amortizacija;
 • Početna operativna plaćanja – obrtni kapital;
 • Finansijski plan;
 • Krediti;
 • Ukupni troškovi na mjesečnom nivou;
 • Predviđanje profita – Bilans uspjeha;
 • Protok gotovine – CASH FLOW.

Učesnici su razvijali po jednu biznis ideju, koju su sami definisali. Obrađene ideje su bile: mini štamparija, proizvodnja odjeće, sušara za sušenje voća, auto lakirnica, proizvodnja narodne nošnje za kulturno-umjetnička društva, uzgoj ribe, uzgoj pilića i prodavnica/servis računarske opreme i računarskih softvera. Svi su jedni drugima prezentovali svoje ideje i zajednički diskutovali svaki segment razrađivanja poslovnih ideja.

 

Komentariši

Facebook