Dokumenti

file icon pdf

 

file icon pdfUGNV ID broj .pdf

file icon pdfUGNV PDV uvjerenje.pdf

file icon pdfUGNV Djelatnost.pdf

file icon pdfUGNV Registracija 2011.pdf

file icon pdfUGNV registracija.pdf

file icon pdf Bilans stanja na dan 31.12.2017.pdf

file icon pdf Bilans stanja na dan 31.12.2016.pdf

file icon pdf Bilans stanja na dan 31.12.2015.pdf

file icon pdf Bilans stanja na dan 31.12.2014.pdf

file icon pdf Bilans stanja na dan 31.12.2013.pdf

file icon pdf Bilans stanja na dan 31.12.2012.pdf

file icon pdf Bilans stanja na dan 31.12.2011.pdf

file icon pdfBilans stanja na dan 31.12.2010.pdf

file icon pdfRevizijski izvjestaj za 2010.pdf

file icon pdfGodisnji izvjestaj 2010.pdf

file icon pdfGodisnji izvjestaj 2009.pdf

file icon pdfPravilnik o radu.pdf

file icon pdfPravilnik o racunovodstvu.pdf

file icon pdfPravilnik o nabavkama i grantovima.pdf

file icon pdfPoslovnik o radu Skupstine.pdf

file icon pdfPrirucnik za nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini.pdf

 

 

 

Please follow and like us:

Be the first to comment on "Dokumenti"

Leave a comment