fbpx
Teslic

– Trening za Udruženje distrofičara Teslić, 12-13.10.2010.

Udruženje građana Nešto Više je nastavilo suradnju sa Udruženjem distrofičara Teslić. Sanja Đermanović je za članove Udruženja održala dvodnevni trening na teme: Liderstvo – Sljedbeništvo; Javno zagovaranje – Lobiranje; Pregovaranje i pregovaračke vještine.

 

Trening je uključio metodologiju prezentacije teorija, instrumente samoprocjene učesnika, rad u malim grupama, diskusiju i kreativni dijalog. Sadržaj treninga je organiziran prema zahtjevu naručioca, a obuhvatio je sljedeće oblasti:

Liderstvo i sljedbeništvo

 • Definicije liderstva 
 • Karakteristike i faktori liderstva 
 • Teorije o liderstvu (kako lideri nastaju) 
 • Pristup četiri okvira (jedan od modela ponašanja lidera) 
 • Liderska rešetka: otkrijte vlastiti liderski stil 
 • Šta lider treba BITI – ZNATI – ČINITI
 • 11 principa liderstva
 • Pet tačaka liderske “moći” (ili pet vrsta moći)
 • Dva ključa efektnog liderstva
 • Aktivno slušanje (jedan od alata efektne komunikacije)
 • Mit o liderima i negativni efekti koje taj mit ima na lidere i sljedbenike
 • Sljedbeništvo: mit o sljedbenicima
 • Važnost razotkrivanja mitova o lideru i sljedbenicima
 • Stilovi sljedbeništva: otkrite svoj stil sljedbeništva

Javno zagovaranje i lobiranje

 • Šta je javno zagovaranje?
 • Komponente javnog zagovaranja
 • Temelji strategije javnog zagovaranja
 • Devet osnovnih pitanja za razvoj uspješne strategije javnog zagovaranja
 • Šta još treba razmotriti za uspješno javno zagovaranje?
 • Šta je lobiranje?

Pregovaranje i pregovaračke vještine

 • Definicija pregovaranja
 • Elementi pregovaranja: pregovarači, rezultati, proces
 • Pregovarački stilovi
 • Deset klasičnih tipova „teških“ ljudi u pregovaranju
 • 13 savjeta za dobre pregovarače

Učesnici treninga su putem evaluacije izrazili zadovoljstvo prezentiranim materijalom, te izrazili želju za daljnom suradnjom. Naredni trening za članove Udruženja distrofičara Teslić će se održati početkom novembra 2010, a fokusirat će se na metodologiju pisanja projekata.

Komentariši

Facebook