Javni poziv organizacijama civilnog društva za dostavljanje prijedloga projekata

Organizacije LIR Evolucija i Nešto Više u okviru projekta „EU Podrška Unapređenju Radnih i Ljudskih Prava kroz Digitalizaciju“, raspisuju Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata u cilju podrške organizacijama civilnog društva za jačanje kapaciteta i povećanje njihovog doprinosa u oblasti ljudskih, radnih i digitalnih prava.

Ukupan iznos dostupnih sredstava za projekte u zajednicama u okviru ovog Javnog poziva iznosi 117.350,00 BAM koji će biti dodijeljen za najmanje 10 projekata.

Projekat „EU Podrška Unapređenju Radnih i Ljudskih Prava kroz Digitalizaciju“ finansira Evropska Unija u okviru Tematskog programa za ljudska prava i demokratiju 2022-2023. godine.

INSTRUKCIJE ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV I DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE
• Rok za prijavu: 01.12.2023.
• Način dostave: Elektronski u pdf formatu
• Adresa za dostavu: office@lir.ba
Eventualna pitanja mogu se postaviti isključivo putem e-maila office@lir.ba najkasnije do 15.11.2023. godine.

Javni poziv i formulare možete preuzeti ispod:

1. Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata na području lokalnih zajednica

2. Projektni prijedlog (forma)

3. Budzet projekta (forma)

#eubih #radnaPrava #digitalizacija

Public call for civil society organizations to submit project proposals

The organizations LIR Evolucija and NEŠTO VIŠE within the project “EU Support to the Advancement of Labor and Human Rights through Digitization” are announcing a public call for the submission of project proposals in order to support civil society organizations to strengthen their capacities and increase their contribution in the field of human, labor and digital rights.

The total amount of funds available for community projects within this Public Call is BAM 117,350.00, which will be allocated to at least 10 projects.

The project “EU Support for the Advancement of Labor and Human Rights through Digitization” is financed by the European Union within the Thematic Program for Human Rights and Democracy 2022-2023. years.

INSTRUCTIONS FOR APPLICATION TO THE PUBLIC CALL AND SUBMISSION OF DOCUMENTATION

  • Deadline for application: 01.12.2023.
  • Method of delivery: Electronic in pdf format
  • Address for delivery: office@lir.ba

Any questions can be asked exclusively via e-mail office@lir.ba no later than 15.11.2023.

You can download the public call and forms below:

  1. Public call for submitting project proposals in the area of local communities
  2. Project proposal (form)
  3. Project budget (form)

#eubih #radnaPrava #digitalizacija