Učestvovali smo u izradi Operativnog plana Vlade FBiH za provođenje GAP BiH 2023-2027

Predstavnica UG NEŠTO VIŠE, Amra Fejzić, je učestvovala na dvodnevnoj radionici “Izrada Operativnog plana Vlade FBiH za provođenje Gender akcionog plana BiH za period 2023-2027”, koja se održala 17. i 18.04.2023. godine na Igmanu.
U ova dva vrlo intenzivna dana, predstavnici/e civilnog društva su dali/e svoja mišljenja i prijedloge za izradu Operativnog plana. ✍️
Radionica je realizovana u okviru projekta “Unapređenje saradnje institucionalnih i vaninstitucionalnih partnera u provođenju GAP BiH” kojeg provodi fondacija Infohouse, a finansira FIGAP II program.
.