Oglas za posao Mostar – Communication Officer

Pozicija: Službenik/ca za komunikaciju (Communication Officer)
Lokacija: Mostar (2023-2024)
Projekat: “Mostar – Prostori koji pokreću”
Početak angažmana: ASAP
Trajanje ugovora: 12 mjeseci uz mogućnost produženja

Osnovna uloga ove pozicije službenika/cu za razvoj zajednica i inicijativa:
Udruženje građana NEŠTO VIŠE traži iskusnog službenika/icu za komunikacije koji će biti odgovoran za osiguranje kvalitetne komunikacije i aktivnosti u cilju osiguranja vidljivosti Projekta “Mostar – Prostori koji pokreću”.
Opis posla i odgovornosti:
Amplifikacija
• Implementirati i ažurirati komunikacijsku strategiju Projekta u bliskoj saradnji sa Službenikom/com za cjelokupnu komunikaciju i partnerskim Službenicama/cima za komunikaciju i Službenicama/cima za razvoj zajednice, te uz podršku Koordinatora za komunikaciju i zagovaranje (CAC) sa sjedištem u Beogradu.
• Osigurati vidljivost i koordinirati komunikacijske aktivnosti za dogovorene projektne aktivnosti koje implementira NEŠTO VIŠE i u bliskoj saradnji sa ostalim službenicam/cima i koordinatorima za komunikaciju
• Identificirati priče i primjere dobre primjere koji proizlaze iz Projekta Mostar kako bi se pojačao njegov učinak u lokalnim, nacionalnim i regionalnim medijima.uključivši upotrebu zanimljivih tehnika i alata za pripovijedanje.
• Organizirati promotivne, komunikacijske i druge ključne događaje za Projekat i osigurati prisustvo medija. Ovo može uključivati i moderiranje/fasilitiranje pojednih događaja.
• Praćenje i evaluacija komunikacijskih rezultata, uključujući prikupljanje i analizu objava u medijima, statistike društvenih medija u saradnji sa Timom za komunikaciju
• Bliska saradnja sa projektnim osobljem NEŠTO VIŠE.
• Izgradnja kapaciteta primatelja grantova u području komunikacije – prikupljanje i distribucija informacija/studija slučaja i sl.

Media outputs
• Učešće u izradi studija slučaja, saopštenja za javnost, blogova, članaka, podcasta i drugog komunikacijskog materijala o Projektu i njegovim korisnicima direktno na terenu ili u bliskoj saradnji sa Projektnim timom.
• Redovno kreiranje i dijeljenje sadržaja za profile na društvenim mrežama u saradnji sa Timom za komunikaciju.
• Kreiranje kratkih video zapisa i fotografija, upravljanje foto arhivom projekta i asistencija u produkciji video zapisa i fotografija, pripremljenih interno ili od strane vanjskih konsultanata.
• Umrežavanje se s novinarima i aktivno prezentiranje sadržaja i informacija o aktivnostima lokalnim, nacionalnim i regionalnim medijima, uz podršku Tima za komunikaciju; koordinacija između medija i projektnog osoblja.
• Održavati listu kontakata medija i medijskih radnika.

Uključivanje lokalne zajednice
• Saradnja sa Službenikom/icom za razvoj zajednice kako bi se razvio i primjenio pristup za aktivnije uključenje građana i zajednica u projektne aktivnosti
• Sarađivati na dizajniranju digitalnih usluga koji uključuju građan/ke i sve zainteresovane strane za razvoj inovativnih aktivnosti u okviru Projekta,
• Procijeniti potrebe/preference zajednice i podržati konsultacije korisnicima projekta i relevantnim aktivnostima
• Organizirati i upravljati aktivnostima e-fasilitacije prilagođene potrebama ciljnih grupa

Vidljivost
• Osigurati vidljivost Projekta, projektnih partnera i donatora u svakom trenutku u skladu sa datim smjernicama, komunikacijskom strategijom i utvrđenim sporazumima, sve u saradnji sa osobljem Projekta.
• Kreirati i ažurirati informativne materijale (brošure, letke, godišnje izvještaje, itd.) o projektnim aktivnostima i rezultatima, u saradnji sa Projektnim timom i CAC-om.

Tražene kvalifikacije/znanja:
• Univerzitetska diploma iz oblasti komunikacija, novinarstva ili društvenih nauka
• Vozačka dozvola – B kategorija
• Odlično poznavanje engleskog jezika u pisanoj i govornoj formi
• Minimalno 3 godine iskustva na sličnim poslovima, preferabilno u sektoru civilnog društva
• Relevantno iskustvo u odnosima s javnošću, komunikacijama i korištenju tehničkih alata
• Znanje i vještine u kreiranju i implementaciji strategija komunikacije i zagovaranja
• Poznavanje društvenih mreža, upravljanje i promoviranje sadržaja
• Odlična sposobnost pisanja, fotografisanja i usmene komunikacije sa preciznošću i profesionalnošću
• Duboko razumijevanje društvene dinamike i pokretača napetosti u lokalnim zajednicama, posebno u Mostaru, te sposobnost komuniciranja na kulturološki i rodno osjetljiv, inkluzivni način
• Poznavanje područja grada, mjesnih zajednica i teritorijalno-administrativnih jedinica u Mostaru
• Poznavanje bitnih strateških okvira i dokumenata Grada Mostara koji doprinose razvoju i boljitku grada
• Timski rad

NEŠTO VIŠE nudi:
• Plata i beneficije po projektu (bruto iznos cca 2.261,37 KM) prema zakonima Bosne i Hercegovine
• 20 dana plaćenog odsustva godišnje
• Mogućnosti dodatne obuke u skladu sa potrebama radnih zadataka

Rok za prijave je do 08.03.2023. godine do 15h.

Pošaljite nam svoj životopis i kratko propratno pismo na BHS jeziku na e-mail: prijavamostar@nestovise.org

Napomena: Samo kandidati koji uđu u uži krug će biti kontaktirani.