Oglas za posao u UG NEŠTO VIŠE

Na osnovu ukazane potrebe Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“ raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme sa početkom angažmana 01.03.2023. god (na devet mjeseci), i mogućnošću produženja.

Pozicija: Projekt asistent-ica
Lokacija: BiH
Projekat: “My Work”
Početak angažamana: 01.03.2023. god
Trajanje ugovora: devet mjeseci uz mogućnost produženja

Osnovna uloga ove pozicije:

Podrška izradi programa i planova za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Upravljanje, koordiniranje i učestvovanje u događajima i aktivnostima unutar projekta. Komunikacija sa svim partnerskim organizacijama unutar projekta kao i komunikacija sa svim relevantnim akterima iz lokalnih zajednica (opštine, biroi za zapošljavanje, centri za scocijalni rad i poslovna zajednica). Praćenje rada i asistiranje lokalnim savjetnicima za zapošljavanje. Ova pozicija je puno radno vrijeme i radno mjesto je u Sarajevu.

Opis radnih zadataka:
• Uspostavljanje partnerstava u zajednici;
• Unaprijeđivanje podrške i mogućnosti za partnerstvo sa relevantnim institucijama lokalne samouprave, lokalnim i međunarodnim organizacijama/agencijama;
• Asistencija pri izradi lokalnih planova za poslovnu rehabitaciju osoba sa invalditetom;
• Istraživanje i identificiranje odgovarajućih partnerstava koja vode do dugoročno održivih partnerstava i saradnje na relevantnim projektima i inicijativama;
• Osiguravanje odgovarajuće konsultacije i sudjelovanje zajednice u razvoju politika i strategija povezanih s aktivnostima razvoja javnih prostora i njihovih sadržaja;
• Asistiranje u razvoju i realizaciji drugih programa/projekata/aktivnosti Udruženja građana “NEŠTO VIŠE”;
• Priprema izvještaja o realizaciji aktivnosti i događaja prema zahtjevima donatora/projektnog menadžera;
• Prikupljanje relevantnih informacija i praćenje implementacije drugih inicijativa i projekata za razvoj zajednice;
• Upravljanje relevantnim događajima u skladu sa standardnim praksama i strateškim planom Udruženja građana “NEŠTO VIŠE”, u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima;
• Efektivno i efikasno planiranje, realizacija i evaluacija događaja i aktivnosti;
• Poštivanje svih zakonskih, organizacijskih i projektnih regulativa koje osiguravaju bezbjedno održavanje događanja i aktivnosti;
• Pripremanje planova upravljanja događajima koji uključuju upravljanje rizicima, komunikacijsku strategiju, kontrolni popis potreba događaja, te uloge i odgovornosti svakog pojednica uključenog u realizaciju događaja;

Tražene kvalifikacije/znanja:
• Univerzitetska diploma
• Certifikati o završenim kursevima relevantni za vještine potrebne za obavljanje radnih zadataka
• Vozačka dozvola – B kategorija
• Odlično poznavanje engleskog jezika u pisanoj i govornoj formi
• Iskustvo rada u međunarodnom ili multikulturalnom timu
• Posjedovanje iskustva u radu sa osobama sa invaliditetom
• Iskustvo u upravljanju projektima i organizovanju događaja
• Razvijene komunikacijske vještine
• Poznavanje društvenih mreža i promocije sadržaja
• Informatička pismenost

NEŠTO VIŠE nudi:
• Plata i beneficije po projektu Platna skala (Bruto 2.174,88 KM) prema zakonima Bosne i Hercegovine
• 20 dana plaćenog odsustva godišnje
• Mogućnosti dodatne obuke u skladu sa potrebama radnih zadataka

Rok za prijave je do 22.02.2023. godine do 15h.

Potrebno je dostaviti:

* Kratko Motivaciono pismo sa kratkom biografijom (sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom);

* Kopiju fakultetske diplome ili uvjerenje o diplomiranju, (ne treba biti ovjerena);

Prijavu pošaljite na e-mail: prijavaposao@nestovise.org

Napomena: Samo kandidati koji uđu u uži krug će biti kontaktirani.