Obuka budućih poduzetnika u Banovićima

“Start Your Business” ili “Kako pokrenuti svoj posao” je naziv treninga koji je organizovan u okviru #LPZa #Banovići za 7 osoba koje su iskazale interes da nauče vještine neophodne za uspješno pokretanje i vođenje sopstvenog biznisa. Trodnevni trening je bio veoma intenzivan i vođen od strane expertice Irme Dedic, (PHD; assistant professor, Faculty of Economics, Dzemal Bijedic University of Mostar).
U narednim danima polaznici/e treninga će detaljno razvijati svoje biznis planove nakon čega će komisija odabrati 4 najperspektivnija koji će biti podržani sa po 6800 KM tj sa 27200 KM u ukupnom iznosu.
Već sada znamo da će biti teško napraviti odabir jer sve su ideje odlične.
Banovići će uskoro biti bogatiji za 4 nova registrovana biznisa i mi na tome nećemo stati. Početkom naredne godine ćemo ponoviti cijeli proces te podržati još 4 biznis ideje sa istim iznosom novca.
UG „Nešto Više“ zajedno sa Općinom Banovići implementira projekat „Partnerstvom do posla“
u okviru „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji finansira Evropska unija u iznosu od 4 miliona Eura a realizuje putem Međunarodne organizacije rada (MOR) u BiH.
Ukupna vrijednost projekta: 351.640 KM
Kontribucija Općine: 38.000 KM
Općina Banovići i UG Nešto Više iz Sarajeva, zajedno sa ostalim partnerima koji su članovi Lokalnog Partnerstva za Zapošljavanje Banovići (LPZa), radi uz podršku MORa na stručnom osposobljavanju i usavršavanju nezaposlenih osoba sa područja općine Banovići u svrhu njihovog zaposlenja u lokalnim kompanijama ili omogućavanjem samozapošljavanja pokretanjem sopstvenih privrednih subjekata.
Za prekvalifikacije oko 60 nezaposlenih osoba obezbijeđeno je 100.000 KM, obezbijeđeni su stručni peredavači za obuku još 20 osoba koje žele pokrenuti sopstveni posao, te 8 grantova u ukupnoj vrijednosti od oko 50.000 KM za osobe koje su prošle obuke za pokretanje posla. .
U toku je nabavka savremenih informatičkih i elektro pomagala u školama gdje će se nabaviti 3D print eri i elektro ispitni stolovi, te nabavka digitalnih info panela za bolju komunikaciju između Općine i građana.
Uspostavljena je i kancelarija LPZa gdje se besplatno pruža podrška građanima koji žele aplicirati za posao, pokrenuti sopstveni biznis ili aplicirati na neke od poziva podrške. LPZ kancelarija stoji na usluzi i lokalnim privrednicima.
Plan je da se do kraja projekta tj kraja 2023. godine od 80 obučenih osoba zaposli ili samozaposli 35 osoba.
Banovići su jedna od 20 jedinica lokalne samouprave u okviru ovog projekta koji finansira Evropska unija.