fbpx

Treća radna sesija radne grupe za izradu GAPa općine Banovići

Treću radnu sesiju za izradu GAPa općine Banovići organizovali smo sa predstavnicima lokalne vlasti, nevladinog sektora, javnih ustanova, komisije za ravnopravnost spolova  i privatnog sektora u odličnoj atmosferi u prostorijama Udruženja mladih BaUM .

Organiziran je sastanak na kojem je predstavnica Gender Centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine predstavila obrazac GAP-a (gender akcionog plana) članovima i člancama radne grupe, te pojasnila kako se rade njegovi tehnički dijelovi.
Aktivnosti podržava Ambasada Kraljevine Nizozemske, a u okviru projekta Podrška izradi GAPova u šest lokalnih zajednica u BiH.
Embassy of the Netherlands in Bosnia and Herzegovina #GAP #Gender #GenderActionPlan #NeštoViše #GAPinBiH