fbpx

Održali smo prva dva radna sastanka sa radnom grupom za izradu GAPa za Grad Živinice.

20.01.2020. Živinice, sastanak radne grupe za izradu GAP-a (gender akcionog plana).
Prisutne je pozdravio i sam gradonačelnik Samir Kamenjakovic, nakon čega je uslijedio prvi dio sastanka gdje su predstavljeni rezultati analize stanja vezano za gender u Gradu Živinice. Sastanku prisustvuju i predstavnici Gender Centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koji su u drugom dijelu sastanka održali prezentaciju o gender akcionim planovima i gdje su dogovoreni naredni koraci i sastanci koji trebaju dovesti do izrade GAPa za Grad Živinice..
Aktivnosti podržava Ambasada Kraljevine Nizozemske, a u okviru projekta Podrška izradi GAPova u šest lokalnih zajednica u BiH.
Embassy of the Netherlands in Bosnia and Herzegovina #GAP #Gender #GenderActionPlan #NeštoViše #GAPinBiH

Facebook