fbpx

Pripremni sastanak za “Analiza stanja rodne ravnopravnosti na području opštine Banovići”

Danas je naš kolega Adem Lisičić posjetio predstavnike civilnog sektora u Banovićima. U prostorijama Udruženja mladih BaUM okupio se veliki broj mladih koji su uključeni u rad civilnog sektora kroz razna udruženja. Razgovarali smo o predstojećem okruglom stolu “Analiza stanja rodne ravnopravnosti na području opštine Banovići” gdje će jednim dijelom i mladi iznijeti svoje mišljenje vezano za ravnopravnost spolova a što će doprinijeti kavlitetnijoj izradi Gender Akcionog Plana GAP-a. Pored toga razgovarai smo o budućoj saradnji, djelovanju civilnog sektora na lokalnom nivou, aktivnostima i planovima.
Posjetu smo organizovali u okviru projekta “Podrška razvoju Gender akcionih planova u šest lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini” koji je podržan od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Holandije.
Embassy of the Netherlands in Bosnia and Herzegovina
#GAP #Gender #Banovići #NeštoViše

HVALA: