– ODRŽAN B2B SASTANAK U ISTOČNOM SARAJEVU

U okviru AgMENTOR sistema podrške, u Istočnom Sarajevu je 22. decembra 2017. godine održan tematski Business to Business (B2B) sastanak na temu medicinskog i aromatičnog bilja za kompanije, grupe poljoprivrednih proizvođača, preduzetnike i individualne poljoprivredne proizvođače iz opština regije Centralne i Istočne BiH.
Cilj događaja je uvezivanje svih fizičkih i pravnih lica koji se bave preradom, proizvodnjom i sakupljanjem medicinskog i aromatičnog bilja. Događaju su prisustvovala 22 predstavnika iz sektora medicinskog i aromatičnog bilja. Pored predstavnika iz Centralne i Istočne BiH, na sastanku su prisustvovali predstavnici iz drugih regiona BiH, što je pored sektorskog povezivanja omogućilo da se pojedinci povežu sa potencijalnim partnerima iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine.

B2B sastanak je osmišljen da omogući svim učesnicima da prepoznaju i stupe u kontakt sa mogućim partnerima i podijeljen je na dva dijela. U prvom dijelu sastanka svi učesnici su kratko predstavili sebe, svoj rad i područje na kome djeluju. Nakon toga, pet kompanija sa većim obimom proizvodnje i širim područjem djelovanja su održavali „jedan na jedan“ dvadesetominutne sastanke sa ostalim zainteresovanim učesnicima. Svaki od ostalih učesnika je imao priliku da održi sastanak sa drugim učesnikom. Drugi dio B2B sastanka je bio namijenjen umrežavanju i detaljnijoj razmjeni informacija.
Održavanje B2B je jedna u nizu aktivnosti USAID/Sweden FARMA II Projekta koje se realizuju s ciljem poboljšanja tržišnih mogućnosti i veza za proizvođače i prerađivače iz poljoprivredno-prehrambene industrije. Implementatori ove aktivnosti su Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija i Udruženje građana “NEŠTO VIŠE”.

Please follow and like us:

Be the first to comment on "– ODRŽAN B2B SASTANAK U ISTOČNOM SARAJEVU"

Leave a comment