– Učešće na okruglom stolu o zapošljavanju visokoobrazovanih osoba sa invaliditetom

t2w

Uposlenici Udruženja građana Nešto Više uzeli su učešće na okruglom stolu U okviru EU projekta „Tranzicija studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“ (Trans2Work) u srijedu 7. decembra 2016. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu održan je okrugli sto o zapošljavanju visokoobrazovanih osoba sa invaliditetom. Okrugli sto je organizirao Univerzitet u Sarajevu u saradnji sa Profil Management Consultingom iz Sarajeva, jednim od partnera u projektu, u cilju predstavljanja aktivnosti u projektu sa fokusom na poslodavce.


Ciljevi susreta bili su:
•    predstavljanje projekta poslodavcima, akademskom osoblju, studentima, predstavnicima nevladinog sektora i medijima,
•    razmjena iskustava i mišljenja o potrebi i mogućnostima povezivanja visokoškolskog obrazovanja i tržišta rada,
•    povezivanje institucija visokog obrazovanja s radnim okruženjem koje je prilagođeno osobama sa invaliditetom,
•    senzibilizacija poslodavaca za razumijevanje potreba osoba sa invaliditetom u cilju kreiranja i ponude odgovarajućih radnih mjesta.

Please follow and like us:

Be the first to comment on "– Učešće na okruglom stolu o zapošljavanju visokoobrazovanih osoba sa invaliditetom"

Leave a comment