USAID, Ambasada Kraljevine Holandije, European Fund for the Balkans, dvv international BiH, UNICEF, Općina Posušje, GIZ; College of Saint Benedict/ Saint John’s University. Vijeće Evrope, Vijeće mladih Barcelone, The Whalen Family Foundation Oakland USA, Institute for Multi-Track Diplomacy Washington DC USA, Care International, Kanadska ambasada u Bosni i Hercegovini, Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (SOROS), Schuler Helfen Leben (SHL), Organizacija za sigurnost i kooperaciju u Evropi (OSCE), Švicarska ambasada u Bosni i Hercegovini, Mercy Corps Scotland, Holandska Razvojna Agencija (SNV), Federalno Ministarstvo za obrazovanje i nauku, FARMA (USAID i SIDA),  Centri Civilnih Inicijativa (CCI), Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Austrijska agencija za tehničku saradnju (ADA), Evropska Komisija, USAID, MDG-F Program Očuvanje okoliša i klimatske promjene – španski Fond za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva (UNDP, UNV, UNEP, FAO i UNESCO), Ambasada Kraljevine Norveške u BiH, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Općina Cazin, Opština Berkovići, Opština Ljubinje, Ambasada Kraljevine Holandije, MDG-F Program Zapošljavanja i zadržavanja mladih– španski Fond za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva – koji sprovode UNDP, UNICEF, UNFPA, UNV i IOM, Vlada SAD-a (Državni biro za obrazovanje i kulturu  kroz program SportsUnited of the United States),St. Catherine University, Općina Livno, EC, USAID.

 

Komentariši