Ministarstvo za obrazovanje i nauku FBiH

ministarstvo

ministarstvoFederalno Ministarstvo za obrazovanje i nauku sufinanciralo je inicijativu NV za promociju Bolonjskog procesa u BiH (2011).

Please follow and like us:

Be the first to comment on "Ministarstvo za obrazovanje i nauku FBiH"

Leave a comment