ministarstvo

Ministarstvo za obrazovanje i nauku FBiH

ministarstvoFederalno Ministarstvo za obrazovanje i nauku sufinanciralo je inicijativu NV za promociju Bolonjskog procesa u BiH (2011).

Komentariši