fbpx
CPCD

– Prilika za posao

Centar za promociju civilnog društva, Sarajevo, raspisao je konkurs za prijem dva radnika na određeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca, na poziciji Projektni službenik. Oglas je otvoren do 20.12.2010., do 12:00.

 

Pozicija: projektni službenik

Opis poslova:

 • Izrada mjesečnog narativnog i finansijskog izvještaja;
 • Učestvuje u realizaciji projektnih aktivnosti (uspostavljanje institucionalnih oblika saradnje između vladinog i nevladinog sektora na svim nivoima vlasti; kontroliše realizaciju projektnih aktivnosti partnerskih organizacija i koordiniranje rada pojedinih komponenti projekta prema partnerskim organizacijama)
 • Priprema i organizuje događaje, susrete, sastanke, treninge za potrebe projekta;
 • Administrira programsku realizaciju projekta;
 • Vrši nadgledanje i praćenje realizovanih aktivnosti u skladu politikama organizacije i zahtjevima finansijera/donatora;
 • Predlaže korektivne mjere u promjeni plana realizacije projekta u saradnji sa menadžerom programa i/ili donatorima;
 • Pomaže u izradi mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih  planova;
 • Učestvuje u monitoringu i evaluaciji, te superviziji rada projektnih partnera na terenu;
 • Obavlja druge specifične poslove vezane za realizaciju projekta;
 • Učestvuje u pisanju i stvaranju novih prijedloga projekata;

 Opšte dužnosti:

 • Predstavlja projekat, kao i rad CPCD-a u skladu sa programom;
 • Uočava eventualne probleme na terenu i ažurno skreće pažnju na njih menadžerima projekata, uz predlaganje korektivnih mjera;
 • Doprinosi procesu izrade strategije kao i finansijskog plana i izvještaja Centra

 Uslovi: Pored zakonom propisanih opštih uslova, kandidat mora da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

 • Iskustvo u obavljanju administrativnih poslova
 • Iskustvo u organizovanju i implementiranju edukativnih programa, naročito u NVO sektoru
 • Sklonost timskom radu
 • Znanje rada sa MS Office Softverskim paketom i Internetom
 • Poznavanje engleskog jezika

 Potrebno dostaviti:

 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Biografiju sa referencama
 • Motivaciono pismo

 Oglas ostaje otvoren do 20.12.2010 godine. do 12:00 sati.

Prijave slati na adresu:

Centar za promociju civilnog društva
Višegradska br. 26,
71 000 Sarajevo
Prijave u elektronskoj formi slati na: prijava@cpcd.ba

Komentariši

Facebook