Kontakt

No Image

Gdje da nas potražite

Centralni ured Sarajevo Dobrinja, Trg Sabora bosanskog 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Telefon: +387 33 788 740    Fax: +387 33 788 741 JIB: 4201540980004 Unicredit banka: 338 720 221 982 0171   Područna kancelarija Istočno Novo Sarajevo Hilandarska 16, 71123 Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina JIB: 4201540980039 NLB Razvojna Banka Banja Luka, Filijala I. Sarajevo: 562 012 808 881 89 46 Područni ured Mostar Humilišani bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina Telefon: +387 36 347 296 Fax: +387 36 831 848 JIB: 4201540980004 (za Federaciju) E-mail: Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype Please follow and…

Detaljnije