U toku Radionice za mlade na temu Prepoznavanje i prevencija govora mržnje na internetu

U novembru mjesecu smo održali 5 radionica za osnovce i srednjoškolce na temu Prepoznavanja i prevencije govora mržnje na internetu.

Neki od zaključaka koji su donešeni na radionicama su:

Prevencija govora mržnje zahtijeva kombinaciju pristupa na različitim razinama, uključujući zakonodavne, obrazovne, medijske i društvene mjere. Ključni elementi koji mogu doprinijeti prevenciji govora mržnje:

  1. Obrazovanje o toleranciji i različitostima: Uključivanje programa o toleranciji, raznolikosti i poštovanju ljudskih prava u obrazovni sistem može pomoći u oblikovanju pozitivnih stavova prema različitim skupinama ljudi. Djeca i mladi koji su edukovani o različitostima imaju veću vjerovatnost da razvijaju empatiju i poštovanje prema drugima.
  2. Medijska pismenost: Poticanje medijske pismenosti može pomoći ljudima da kritički razmišljaju o informacijama koje konzumiraju putem medija. Razumijevanje kako mediji oblikuju percepcije i kako prepoznati manipulaciju može smanjiti osjetljivost na širenje govora mržnje.
  3. Jačanje zakonskih mjera: U mnogim zemljama postoje zakoni koji reguliraju govor mržnje. Jačanje i primjena tih zakona može stvoriti pravni okvir koji odvraća od izražavanja diskriminirajućih stavova i ponašanja.
  4. Aktivno praćenje internetskog prostora: Sveprisutnost interneta znači da je važno praćenje i reguliranje govora mržnje na online platformama. Ove platforme imaju odgovornost u uklanjanju sadržaja koji potiče na mržnju i nasilje.
  5. Saradnja društva: Prevencija govora mržnje zahtijeva saradnju svih dijelova društva, uključujući vladu, civilno društvo, medije, obrazovne ustanove i pojedince. Zajedničko djelovanje kako bi se stvorilo društvo koje cijeni raznolikost može imati dugoročne pozitivne učinke na smanjenje govora mržnje.

👉 Zahvaljujemo se domaćinima i djeci na pažnji koju su posvetili ovoj bitnoj temi.

👉 Udruženje građana “NEŠTO VIŠE” realizuje projekat pod nazivom „ Jačanje mira, sigurnosti, mentalnog zdravlja i jednakosti analizom govora mržnje u medijima u Bosni i Hercegovini i smanjenje njegove pojave i posljedica kroz radionice i kampanje zagovaranja”.

👉 Projekat je podržan od strane Canada Fund for Local Initiatives – Bosnia and Herzegovina.

👉 We are grateful for Canada's contribution to this project through the Canada Fund for Local Initiatives.

#CanadaFundBiH

#CFLI

#FCIL

#NeštoViše