fbpx

Održan je drugi sastanak Međusektorskog Upravnog odbora projekta “Program zadržavanja mladih u BiH – Opšta mobilizacija”.

Drugi sastanak Međusektorskog Upravnog odbora projekta “Program zadržavanja mladih u BiH – Opšta mobilizacija” održan je 23. i 24. novembra. Članovi projektnog tima su upoznali Upravni odbor sa dosadašnjim aktivnostima projekta, a nakon toga su diskutovali o narednim aktivnostima projekta, kao što je Akademija Omladinskog Aktivizma i Međunarodna ekspertska konferencija za mlade.
Ovi sastanci su značajni sa gledišta koordinacije i unapređenja aktivnosti koje se sprovode od strane projekta ‘’Opšta mobilizacija’’ i aktivnosti koje sprovode institucije čiji su predstavnici u Upravnom Odboru projekta.
Fokus razgovora je bio na Međunarodnoj konferenciji koje će da okupi eksperte iz oblasti omladinske politike, zapošljavanja i visokog obrazovanja iz više sektora kao što su institucije, privrednici, omladinske organizacije, vijeća mladih, međunarodne organizacije i koji će da predstave svoja iskustva i pozitivne prakse u zapošljavanju i obrazovanju mladih.
Drago nam je što imamo predstavnike u upravnom odboru iz različitih sektora i što ćemo nastaviti ovu multisektorsku saradnju do kraja projekta.
Članovi odbora su:
– Vladimir Pandurević – Delegacija Evropske unije u BiH
– Aleksandar Bundalo – Udruženje građana Nešto Više
– Jasmin Jašarević – PRONI
– Saša Ačić – Unija udruženja poslodavaca RS
– Admir Salihagić – International Burch University
Projekat „Opšta mobilizacija“ sprovodi Udruženje građana Nešto Više u saradnji sa PRONI Centrom za omladinski razvoj a projekat finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini.
 

 

Facebook