fbpx

Koliko su važni Gender akcioni planovi (GAPovi)?

UG Nešto Više već duže vrijeme aktivno radi na unapređenju jednakosti spolova u BiH. Ostvarili smo odličnu saradnju sa Gender Centrima FBiH i RS-a sa kojima zajedno radimo na ovoj problematici.

U proteklom periodu smo direktno vodili procese u većem broju Općina/Opština sa ciljem izrade lokanih GAPova što smo uspješno i realizovali. Veoma bitan pomak pored same izrade i usvajanja GAPova jeste i aktiviranje do sada neoperativnih lokalnih radnih grupa za ravnopravnost spolova te uvezivanje i svih drugih relevantnih aktera u proces kontinuiranog praćenja parametara značajnih za ovu tematiku.

U videima koje smo napravili možete vidjeti i čuti mišljenja učesnica/ka:

Facebook