Razvoj programa obuke za članove opštinskih/gradskih komisija za ravnopravnost polova u BiH

⭕️  Udruženje građana „Nešto Više“, u partnerstvu sa organizacijomAmica Educa i saradnicima Gender Centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine iGender centar Vlade RS započelo sa realizacijom projekta „Razvoj programa obuke za članove opštinskih/gradskih komisija za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini“. Cilj projekta je jačanje uloge i položaja žena u političkim, socijalnim i ekonomskim procesima te podrška lokalnim partnerstvima u uspostavljanju efikasnih mehanizama za ravnopravnost polova u lokalnim zajednicama u BiH.
Očekivani rezultati su: funkcionalna operativna struktura unutar lokalnih samouprava za podršku promociji i zalaganju za ženska prava uspostavljena i funkcionalna; poboljšani i ojačani kapaciteti lokalnih zainteresovanih strana iz javnog i sektora civilnog društva u 20 lokalnih zajednica za efikasno sprovođenje zastupanja i promovisanja osnovnih ljudskih prava sa posebnim fokusom na žene iz osetljivih kategorija; model za jačanje rodne ravnopravnosti na lokalnim zajednicama razvijen i uspješno primijenjen u 20 BH lokalnih zajednica i spreman za replikaciju širom Bosne i Hercegovine.
Projekt, vrijedan 206.169,74 EUR, podržan je od strane: 🇪🇺 Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Evropska unija u Bosni i Hercegovini