fbpx

Regionalna studija i smjernice o socijalnom preduzetništvu na Zapadnom Balkanu

RISE konzorcijum (Regionalni inkubator za socijalne preduzetnike) objavljuje svoju regionalnu studiju i smjernice o socijalnom preduzetništvu na Zapadnom Balkanu. 

Razvijen i proveden od strane dva istraživača, Teo Petričević i Jelena Anđelić, a koordiniran od strane RISE konzorcijuma, ovaj dokument pruža najnovije, relevantne i sažete informacije o trenutnom stanju socijalnog i omladinskog preduzetništva na Zapadnom Balkanu. Dokument se fokusira na politiku i zakonski okvir, obrazovni sistem, finansijske i nefinansijske strukture podrške, inicijative umrežavanja te nova tržišta socijalnog preduzetništva u regionu. 

Dokument se sastoji od dva dijela:

1) STUDIJA koja pruža relevantne podatke o stanju socijalnog i omladinskog preduzetništva u regionu, kao i naučene lekcije iz Albanije, Bosne i Herzegovine, Kosova*, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije; 

2) SMJERNICE za ekosistem socijalnog preduzetništva, OCD (organizacije civilnog društva) i kreatore politika, opisujući potrebe i kompetencije za omladinsko socijalno preduzetništvo, kao i preporuke za djelovanje na osnovu naučenih lekcija iz studije.

Neki od najznačajnijih nalaza iz oba dijela su: 

  • 2/3 vlada Zapadnog Balkana nisu usvojile zvaničnu definiciju socijalnog preduzetništva, kao ni posebno zakonodavstvo o socijalnom preduzećima;
  • Nijedna od šestorki Zapadnog Balkana nema posebni pravni oblik za socijalna preduzetništva; najčešće posluju koristeći pravni oblik udruženja, zadruga i društva s ograničenom odgovornošću; 
  • U svakoj od šestorki Zapadnog Balkana postoje najmanje tri nacionalna zainteresirana aktera koji su dizajnirali i implementiraju posebne programe podrške za omladinske i/ili socijalne preduzetnike. Privatne strukture podrške i programi su još uvijek krhki i neodrživi bez finansijske pomoći trećih strana;
  • Širom regiona, preduzetništvo se uvodi u programe osnovnog i srednjeg obrazovanja, a u nekim slučajevima i u tercijarno obrazovanje. S druge strane, tim programima nedostaje cilj razvijanja preduzetničkog načina razmišljanja i fokusiranja na praktičnu primjenu vještina;
  • Mogućnosti finansiranja su najčešće u obliku grantova i početnog kapitala; čak ako su u nekoj od šestorki Zapadnog Balkana, mreže poslovnih anđela i drugih privatnih investitora aktivni u razvoju preduzetništva, ipak ne postoje čvrsti programi niti primjeri privatnih investicija u socijalno preduzetništvo. 
  • U većini slučajeva, šira javnost ne razumije koncept socijalnog preduzetništva i ne postoje strateški i posebni programi i akcije podizanja svijesti;
  • Mladi preduzetnici su motivirani osjećajem slobode i nezavisnosti, kao i mogućnosti da naprave promjenu, uče i steknu vrijedno radno iskustvo;
  • Brojna uspješna socijalna preduzeća se mogu predstaviti kao modeli uzora u regionalnom ekosistemu. 

Studija je finansirana od strane Francuske agencije za razvoj (AFD) i Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) u okviru regionalnog projekta RISE. RISE se implementira od strane RYCO-a, GROUPE SOS Pulse, SEEYN, OFAJ-a i Francuskog instituta. 

*Ovaj naziv ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

 
GROUPE SOS Pulse
Regional Youth Cooperation Office – RYCO
SEEYN
OFAJ DFJW
AFD – Agence Française de Développement
Balkan Green Foundation
SMart Kolektiv
Nešto Više
Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis
Yunus Social Business Balkans
INSTITUT FRANÇAIS
ARNO
 
Facebook