Rezultati poziva za stručnu praksu

Objavljujemo rezultate poziva za obavljanje stručne prakse / internšipa a koji je bio raspisan u  okviru projekta „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ koji ima za cilj osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini kako bi postigli veći nivo njihove uključenosti u proces Evropskih integracija, fokusirajući se na povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom.

Rezltati Poziva 1  (ZA OSOBE SA INVALIDITETOM ZA PRIJAVU NA STRUČNU PRAKSU (INTERNSHIP) U ORGANIZACIJAMA/ PREDUZEĆIMA PO VLASTITOM IZBORU Ref: EU CDEC/20-002)

Rb Ime Prezime Mjesto prebivališta
1 Dalibor Dedić Banja Luka
2 Slavena Rajić Bijeljina
3 Mirza Sarač Kakanj
4 Slaven  Andrić Žepće
5 Emina Omerović Iilijaš

Rezultati Poziva 2 (ZA MLADE OSOBE SA ZAVRŠENIM FAKULTETOM ZA PRIJAVU NA STRUČNU PRAKSU (INTERNSHIP) U ORGANIZACIJAMA ILI UDRUŽENJIMA KOJE ZA CILJ IMAJU POBOLJŠANJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM Ref: EU CDEC/20-003)

Rb Ime Prezime Mjesto prebivališta
1 Nataša Protuđer Banja Luka
2 Emina Hukič Novo Sarajevo
3 Majda Bakrač Cazin
4 Ćerima  Zahirović Sarajevo
5 Nejra Džananović Sarajevo
6 Tatjana Blagojević Teslić
7 Milica Grbić Prijedor
8 Marija Dulić Banja Luka
9 Fikreta Duranović Zulić Tuzla
10 Nikolina Baričanin  Trebinje

Čestitamo odabranim osobama i nadamo se da će u okviru obavljanja internšipa steći značajno iskustvo koje će im pomoći da pronađu željeni posao.

Sprovođenje projekta: Organizacija “UDAS” provodi projekat u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana ”Nesto Više” Sarajevo. Projekat finansira Evropska unija.