„Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“

„Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“, kojeg finansira Češka razvojna agencija i CARE Češka. Pored UG ”Nešto više”, kroz projekat „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“ podržane su organizacije: Amica Educa Tuzla, UG „Budućnost“ Modriča, UG „Otaharin“ Bijeljina, Sarajevski otvoreni centar, Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije Goražde i UG „Duga“ Sarajevo. Cilj projekta je jačanje kapaciteta 7 nevladinih organizacija kako bi se poboljšao pristup socijalnim pravima, zaštiti i njezi ranjivih kategorija u BiH.

Takođe, unapređenje ove webstranice je jednim dijelom realizovano u sklopu razvojne saradnje Češke Republike.

 

U okviru projekta urađen je i Video Serijal za  za motiviranje djece da se bave vrtlarenjem.
Video materijal je nastao u okviru projekta “Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje organizacija civilnog društva u BiH”, 2018-2020. kojeg realizira CARE International u BiH zajedno s CARE-om Češke, u okviru razvojne saradnje Češke Republike. Prikazani sadržaj je isključiva odgovornost UG Nešto Više i ni u kom slučaju ne odražava stajalište CARE-a International u BiH.