„Podrška izradi Gender akcijskih planova u šest lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“

„Podrška izradi Gender akcijskih planova u šest lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, podržanom od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske.

PROMOTIVNI VIDEI NASTALI NA PROJEKTU O IZRADI GAP-ova U 8 LOKALNIH ZAJEDNICA U BiH