trening

Održan trening na temu “Efektna komunikacija” u okviru programa “Osnaživanje žena”

U ponedjeljak 05.06. i utorak 06.06. smo imali zadovoljstvo da se i lično upoznamo sa našim praktikanticama u Banja Luci i Sarajevu, korisnicama odabranim u okviru projekta “Praktično radno iskustvo za žene sa završenim fakultetom” koji je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni a Hercegovini u okviru programa “Osnaživanje žena”.
Uz potpisivanje ugovora, organizovan je i trening na temu “Efektna komunikacija” te se raspravljalo o načinima upoznavanja i predstavljanja poslodacima, ličnim iskustvima te mogućnostima i prilikama za obavljanje prakse.
Nemamo sumnje da će svaka od ovih sjajnih mladih žena biti dragocjen dodatak svakoj firmi u kojoj budu obavljale svoju praksu.
Takođe se želimo zahvaliti osoblju osnovne Oš Kovačići koje nam je ustupilo prostor za sastanak i trening.