– POČETAK OBUKA NA PROJEKTU “PARTNERSTVOM DO NOVIH RADNIH MJESTA” U TESLIĆU

Nezaposlene osobe sa područja opštine Teslić koje su nakon javnog konkursa odabrane da se obuče za CNC operatere, metaloglodače i varioce počele su početkom februara 2018. godine sa obukama. Teorijski dio obuka se odvija u prostorijama našeg partnera na projektu tj Srednje škole “Nikola Tesla” Teslić. Praktični dio obuka će se odvijati u lokalnim firmama, takođe partnerima na projektu. Zanimanja za koja se vrši obuka su veoma tražena i lokalne firme koje se bave obardom drveta i metala imaju veliku potrebu za ovom vrstom stručnog kadra. Obuke su intenzivne i trajati će do kraja mjeseca marta 2018. godine. Nakon obuka svi koji polože ispit će dobiti i certifikate o obuci te steći priliku da se zaposle u firmama kod kojih su bili na praktičnoj obuci.Udruženje građana „Nešto Više“ kao vodeći partner i Opština Teslić kao jedan od glavnih partnera na projektu koordinišu obuke uz pomoć Akademije za obrazovanje odraslih WMTA Banja luka. Projekat „Partnerstvom do novih radnih mjesta“se realizuje u okviru ILO projekta. Planirana sredstva za realizaciju Programa obuke i stručnog usavršavanja obezbijeđena su iz sredstava EU po Programu Međunarodne organizacije rada – ILO “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“

Please follow and like us:

Be the first to comment on "– POČETAK OBUKA NA PROJEKTU “PARTNERSTVOM DO NOVIH RADNIH MJESTA” U TESLIĆU"

Leave a comment