fbpx
vanja_teslic_1

– Radionica o pisanju projekata i fundraisingu

U nastavku suradnje sa Udruženjem distrofičara Teslić, Vanja Sudar je ispred Nešto Više održala dvodnevnu radionicu 08-09.11.2010. sa članovima, u prostorijama Udruženja. Radionica je obuhvatila problematike pripreme prijedloga projekata, izradu budžeta, prikupljanja sredstava i implementaciju projektnih aktivnosti.

PRIPREMA PRIJEDLOGA PROJEKATA, IZRADA BUDŽETA, PRIKUPLJANJE SREDSTAVA I IMPLEMENTACIJA AKTIVNOSTI
Teslić, 08-09.11.2010.
Učesnici: članovi i osoblje Udruženja distrofičara Teslić
Trener: Vanja Sudar, Diplomirani sociolog i Diplomant mirovnih studija, Udruženje građana “Nešto Više”

Cilj treninga: osigurati osnovna znanja o radu nevladinih organizacija, izradi i implementaciji projekata.

Sadržaj treninga

Ponedjeljak 8.11.2010.:

9:00 – 12:00 h, uz kratke pauze po dogovoru: Kako funkcionišu nevladine organizacije

. Definicija i razvoj NVOa,
. Uloga i značaj NVOa,
. Zakonski okvir za rad NVOa
. Upravljanje nevladinom organizacijom
. Finansiranje
. Održivost

12:00 – 13:00 h, Ručak

13:00 – 16:00 h, uz kratke pauze po dogovoru: Brainstorming i SWOT analiza

. Brainstorming
. SWOT analiza

Utorak 9.11.2010.:

9:00 – 12.00 h, uz kratke pauze po dogovoru: Izrada prijedloga projekta i upravljanje projektnim ciklusom

12:00 – 13:00 h, Ručak

13:00 – 16:00 h, uz kratke pauze po dogovoru: Izrada prijedloga projekta i upravljanje projektnim ciklusom (nastavak)

vanja_teslicTrening je uključio interakciju izmedu učesnika i trenera, kreiranje ugodne radne atmosfere, instrumente za samoprocjenu učesnika, diskusije, i razmjene iskustava. Trener je osigurao sve potrebne trening materijale, te je koristio projektor za komuniciranje putem Power Point poruka, uz flipchart za dodatna pojašnjenja.

Follow-up: Trener će biti na raspolaganju svim ucesnicima i nakon treninga, putem e-mail-a vanja.sudar@mocable.ba ili putem telefona 066 711 274.

Komentariši