fbpx
zsbih

– REGIONALNI STRUČNI SKUP ZADRUŽNIH SAVEZA IZ REGIONA

Predstavnik Udruženja građana Nešto Više Duško Cvjetinović prisustvovao je stručnom skupu koji je 28. i 29. oktobra 2010 u Sarajevu organizovao Zadružni savez BiH. Dvodnevnom skupu pod nazivom „ZADRUGARSTVO U ZEMLJAMA REGIONA – SNAGA, SLABOSTI, MOGUĆNOSTI I PRIJETNJE“ učestvovali su, pored predstavnika saveza zemlje domaćina, i predstavnici Slovenije, Hrvatske, Srbije, Vojvodine i Crne Gore.

Skup su aktivno pratili i predstavnici institucija u Bosni Hercegovini: Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa – Sektor za poljoprivredu, Spoljnotrgovinske komore, kao i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, od međunarodnih organizacija skupu su prisustvovali predstavnici USAID SIDA FARMA, a od lokalnih nevladinih organizacija UG „ Nešto Više“ te REZ Agencija.

Cilj ovog skupa je bio da se razmjene iskustva o važećim zakonskim okvirima u kojem djeluju zadruge u zemljama regiona, kao i da se pospješi mogućnost međuzadružne regionalne poslovne saradnje, a sve sa ciljem jačeg učvršćivanja veza između saveza započetih na ranijim skupovima.

Prvog dana skupa prezentirani su referati od strane predstavnika svih zadružnih saveza iz regiona na temu stanja i primjene zakona koji regulišu oblast zadrugarstva. O stanju i perspektivama poljoprivrednog sektora Bosne i Hercegovine govorila je predstavnica Ministarstva za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine, nakon čega je uslijedila diskusija U drugom danu skupa raspravljalo se o mogućnostima i smetnjama u poslovanju zadruga, o zadružnim preduzećima i mogućoj saradnji zadruga u regiji.

Nakon završenog stručnog skupa predloženo je više zaključaka od kojih ističemo sljedeće: potrebno je nastaviti razmjenu iskustava vezanih za propise koji regulišu oblast zadrugarstva; kroz međusobne posjete učiti na konkretnim primjerima dostignute nivoe poslovanja u određenim proizvodnjama; iznalaziti mogućnosti za zajedničku implementaciju projekata koji će podržavati razvoj i saradnju zadruga u regionu, primijenjivati pozitivna iskustva iz regiona. Nekoliko predloženih zaključaka odnosilo se i na stanje zadružnih sektora u BiH te je naglašeno da posebnu pažnju treba posvetiti harmonizaciji zakona o zadrugama i drugih zakona koji regulišu ovu oblast; donošenju strateških dokumenta – strategija razvoja poljoprivrede i poljoprivrednog zadrugarstva.

Komentariši

Facebook