Kanadska Ambasada

Canada

CanadaCanadian Embassy je podržala organizaciju Konferencije za izgradnju dijaloga i bilateralne suradnje između univerziteta iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Please follow and like us:

Be the first to comment on "Kanadska Ambasada"

Leave a comment