Invitation for participants: Academy of Youth Activism “General Mobilization”

PRONI Centar za omladinski razvoj zajedno sa partnerima UG Nešto Više implementiraju projekat: “Program zadržavanja mladih u BiH – Opšta mobilizacija”, koji finansira Evropska unija.

U sklopu projekta organizujemo Akademiju Omladinskog Aktivizma „Opšta Mobilizacija“ koja je namjenjena mladim aktivistima iz čitave BiH uzrasta 18-30 godina.

Akademija Omladinskog Aktivizma „Opšta Mobilizacija“ je nastala sa ciljem da jača kapacitet omladinskog sektora za učešće u reformi obrazovanja i zapošljavanja kako bi se smanjila migracija mladih iz BiH.

Svrha akademije jeste da kroz trodnevni trening osposobi mlade aktiviste i mlade stručnjake, predstavnike i aktiviste omladinskih organizacija civilnog društva, da uz aktivan društveni angažman prepoznaju gdje i kada se mogu uključiti u izradu dokumenata (zakona, pravilnika, strategija, budžeta…) u svojoj zajednici. Akademija se sastoji od tri modula  i praktičnog rada.
Moduli su sledeći:

  • Modul 1: Sprovođenje stručnih kampanja zagovaranja
  • Modul 2: Definisanje izvora, istraživanje i izrada studija kao oruđa zagovaranja
  • Modul 3: Pokretanje sektorskih javnih konsultacija na teme zapošljavanja i obrazovanja

Praktični rad se ogleda u sledeća tri segmenta:

  • Da učesnici/ce osmisle kampanju za izmjenu neke politike vezane za mlade u njihovoj zajednici
  • Da učesnici/ce izdvoje sve politike vezane za mlade u njihovoj zajednici
  • Da učesnici/ce osmisle i naprave listu osoba/organizacija/institucija koje bi pozvali na javne konsultacije za izmjenu neke politike vezane za mlade u njihovoj zajednici

Učesnici/ce će nakon završene akademije steći, kako teoretska, tako i praktična znanja iz oblasti organizovanja zagovaračkih kampanja. Također, steći će vještine definisanja problema u svojim zajednicama, te će na kompetentan način, uz dodatno mentorstvo osmišljavati i sprovoditi kampanje koje će doprinositi rješavanju navedenih problema.

Akademija će se održati na 5 lokacija: Istočno Sarajevo, Mostar, Brčko, Banja Luka i Zenica. Ukoliko  sebe vidiš kao učesnika/cu akademije, možeš se prijaviti putem ovog linka najkasnije do 14.11.2021.

Očekuju te tri dana učenja sa mladima i trenerima koji kao i ti imaju za cilj da čine pozitivne promjene u društvu.

Termini edukacija po gradovima će biti potvrđeni nakon odabira učesnika/ca.