Mapiranje javnih objekata radi utvrđivanja stepena pristupačnosti za osobe sa invaliditetom

Udruženje građana „Nešto Više“, Sarajevo,  za potrebe projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“, traži pružatelja usluge  za mapiranje javnih objekata radi utvrđivanja stepena pristupačnosti za osobe sa invaliditetom.

UVOD

 Cilj projekta „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ je osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini kako bi postigli veći nivo njihove uključenosti u proces Evropskih integracija,  fokusirajući se na povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom.

Specifični cilj: Povećana uključenost organizacija civilnog društva u procesu Evropskih integracija, kao  i u procesu donošenja odluka na nivou BiH,  sa akcentom na osnovna prava, društvenu uključenost i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom

Ciljne opštine

 • jačanje mreža osoba sa invaliditetom: Sarajevo, Tuzla, Banjaluka, Trebinje, Bijeljina
 • mapiranje pristupačnosti škola za osobe sa invaliditetom: Trebinje, Bijeljina, Bihać i Cazin
 • ktivnosti društva koja vode promociji i zagovaranje za poboljšanje integracije osoba sa invaliditetom: sve opštine u Bosni i Hercegovini   

CILJEVI I OBIM ZADATKA

 2.1 Svrha angažovanja

 U okviru projekta biti će izvršeno mapiranje 60 osnovnih i srednjih škola kao i mapiranje 20 javnih objekata.  Ovaj projektni zadatak se odnosi na utvrđivanje stepena pristupačnosti za osobe sa invaliditetom za devet osnovnih i srednih škola u  Bijeljini, 11 škola u Unsko-sanskom kantonu i po četiri institucije u Banja Luci i Sarajevu;

Realizacijom ovog zadataka će biti omogućeno osobama sa invaliditeton i njihovim porodicama u ovim opštinama da mogu lakše izabrati moguće mjesto obrazovanja. Sve škole i institucije koje budu mapirane dobit će, na osnovu prikupljenih podataka,  moguće rješenje pristupačnosti i/ili prijedloge kako je unaprijediti.

 2.2 Ciljevi

Utvrđivanje stepena pristupačnosti za osobe sa invaliditetom za 20 objekata škola, u Bijeljini i Unsko-sanskom kantonu i osam objekata institucija u Bijeljini i Tuzli, po četiri u svakom gradu.

 2.3. Glavni rezultati koji se očekuju od pružaoca usluge:

2.3.1. Upoznati se sa projektom, ciljevima i očekivanim rezultatima;

2.3.2. Utvrđivanje stepena pristupačnosti za osobe sa invaliditetom za devet škola u  Bijeljini i 11 škola u Unsko-sanskom kantonu i po četiri institucije u Banja Luci i Sarajevu;

2.3.3 Unošenje prikupljenih podataka na web portal zelimznanje.com;

2.3.4 Izrada prijedloga rješenja unapređenja pristupačnosti za „snimljene“ objekte.

 2.4 Elementi mapiranja objekata (opis posla):

 Prijedlog mapiranja objekata treba da uključi sljedeće:

2.4.1. Posjeta izabranim objektima (kontaktiranje škola prije posjete);

2.4.2. Utvrđivanje trenutnog stanja (pristupačnost za osobe sa invaliditetom, parking, toalet, brajeve oznake i svi drugi elementi prema već definisanoj prikupljačkoj matrici);

2.4.3. Izrada prijedloga unapređenja za svaki objekat, 3D modela po potrebi, neophodno posjedovanje i poznavanje računarskih programa koji ovo omogućavaju;

2.4.4. Postavljanje prikupljenih podataka na web portal;

2.4.5. Izrada finalnog izvještaja.

2.5 Primjena:

Pružalac usluge će pripremiti rješenja unapređenja pristupačnosti svih objekata

PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava za angažovanje pružaoca usluga mapiranja je 7 dana nakon datuma objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Vaša prijava mora sadržavati:

 • Referentni broj ponude EU CDEC/20-001;
 •  Ponuda treba sadržavati:
  1. Prateću dokumentaciju

  (za pravna lica)                    

  • Rješenje o registraciji;
  • Uvjerenje o poreznoj registraciji;
  • Preporuke u formi liste dizajniranih objekata pristupačnih za osobe sa invaliditetom i/ili lista objekata za koje je dat prijedlog unapređenja pristupačnosti, nakon urađene procjene;
  • CV osoba koje će biti angažovana na mapiranju;
  • Kopiju dilpome angažovane osobe.

   

 • (za fizička lica)
  • CV
  • Preporuke u formi liste dizajniranih objekata pristupačnih za osobe sa invaliditetom i/ili lista objekata za koje je dat prijedlog unapređenja pristupačnosti, nakon urađene procjene;
  • Kopiju diplome.

Kompletnu ponudu dostaviti na:

prijave@nestovise.org

ili na adresu:

UG „Nešto Više“

Trg Sabora bosanskog 36

                71 000 Sarajevo

Ukoliko imate dodatnih pitanja tokom izrade ponude, kontaktirajte nas na: ++387 (0) 65 514 031

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.

Informacije o ugovaraču su dostupne na www.nestovise.org

Sprovođenje projekta: Organizacija “UDAS” provodi projekat u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana ”Nesto Više” Sarajevo.